Med kake til elevene, besøk av Dysleksi Norge-representanter og en underholdende seanse i aulaen ble begivenheten markert på skikkelig vis på skolen.

Økt kompetanse

Leder for Dysleksi Hamar og omegn, Torni Saugerud, er imponert over skolens arbeid:

– Jeg har selv to gutter som er elever ved skolen og som har dysleksi. Fra første dag har skolehverdagen blitt tilrettelagt ved at man har benyttet hjelpeprogrammer, apper og andre hjelpemidler i undervisningen og man har brukt muntlige prøver. Her er det orden i sysakene og nå er det endelig blitt formalisert. Å bli en «dysleksivennlig skole» er et gode som alle elever, også de uten dysleksi, tjener på, sier Saugerud.

Fagansvarlig hos Dysleksi Norge, Torunn Meyer, utdyper:

– På Ajer ungdomsskole ser de ikke på dysleksi som et stort problem. Man søker heller etter å tilrettelegge skolehverdagen på en god måte, fange opp de elevene som sliter og skolen er villige til å tilegne den kompetansen som skal til for å skape en inkluderende skole for alle. Det siste året har skolen jobbet veldig målrettet, og det har gitt resultater.

– Hva kan man gjøre for å lette hverdagen for dyslektikerne?

– Ved å innta en holdning om at elever har forskjellige måter å tilegne seg kunnskap på. Veldig mange lærer gjennom å høre, og elever med dysleksi kan være svært flinke til å bruke nettbrett og dataprogrammer. På Ajer er disse hjelpemidlene nå blitt en naturlig del av elevenes skolehverdag; hjelpemidler som alle har glede av, sier Meyer.

– Jobber systematisk

Rektor Tom Zachariassen mener skolen har fått et løft:

– Vi har mange kriterier som skal oppfylles for å bli en «dysleksivennlig skole», og vi jobber systematisk med leselurs i tillegg til at vi har lærere som oppdaterer seg på nye apper og læreprogrammer. Målet er at elevene skal lære seg å bruke hjelpemidlene vi har fått tilgang til og bli enda mer selvdrevne i undervisningen.

– Og hva sier resultatene?

– Det er litt tidlig å si ennå. Men alle elever skal gjennom nasjonale prøver, og de som scorer lavt blir tilbudt intense lesekurs. Her ser vi at mange hever seg fra det laveste nivået fra åttende til niende trinn.