– Når man er småsyk så er det vanskelig å holde seg hjemme, fordi man frykter at det skal gå ut over skolen. Det blir til at man stiller opp syk på skolen, sier Hamar katedralskole-elev Hedda Amalie Melby.

– Smittet andre

Hun ble nylig rammet av influensa, fikk 40 i feber og gikk til legen for å få sykemelding slik at det ikke skulle gå ut over den nye fraværsgrensa.

– Det viste seg at jeg ikke fikk lang nok sykemelding: Jeg kom til skolen, sliten og syk og endte nok opp med å smitte flere andre i gruppen. Og dro dermed opp fraværet for andre, sier Hedda Amalie.

– Og mange velger å ikke dra til legen for å sykmelde seg, for det koster penger å dra til et legekontor. Dermed kommer de likevel til skolen, forteller venninnen Lasma Lazdane.

Fra i høst ble nye fraværsregler innført ved videregående skoler i Norge. Også på Hamar.

Når elevene er borte mer enn 10 prosent, får de ikke karakterer i faget.

I Hedmark har fraværet gått ned 28 prosent etter at fraværsgrensen ble innført.

– Fraværet har stupt. Generelt sett så fungerer fraværsreglene ut fra den intensjonen man så for seg: At man skulle få ned skulk. Og vi merker at elevene er mer på skolen i år enn i fjor. Men det har vært mye å sette seg inn i for alle; elever, skole og foresatte, sier Hamar katedralskole-rektor Stig Johannessen.

– Det har vært problematisk med elever som har særlige utfordringer, og vi prøver å følge opp så godt vi kan.

– Hva synes du om at elever føler at de må gå på skolen når de er syke?

– I allmennhet så fungerer fraværsregelen i forhold til skulk. Også er det noen ulemper som vi forsøker å fange opp og formidle videre slik at man kan finne løsninger. Det er de små fagene, fag med få timer i uka, som er mest utfordrende. Jeg vet at politisk ser man på løsninger her, sier Johannessen.

Rektoren mener at elevene har god oversikt over sitt eget fravær på nettet.

Vil endre

Arbeiderpartiet har vært kritiske til den nye ordningen og kaller den «for rigid og byråkratisk». De ønsker å erstatte dagens fraværsregler med et nytt regelverk.

I gangene på Hamar katedralskole er Hedda Amalie og Lasma tilhengere av at man skroter den nye ordningen.

– Det er for lett å havne over ti prosent. Jeg ønsker meg tilbake til det gamle systemet. Eventuelt at man setter fraværsgrensa noe høyere enn i dag, sier Hedda Amalie.