Slår alarm i Furnesåsen: – Det har vært en enorm økning i trafikken

OPPLEVER ØKT TRAFIKK: Innbyggere i Furnesåsen opplever økt trafikk på lokalvegene, som her, på Bjørgedalsvegen. I bakgrunnen Gjerlukrysset. Nå tas det til orde for at noe må skje. Fra venstre: Odd-Amund Lundberg (Senterpartiet), Marte Blakstad Haave (leder i foreldreutvalget i Kylstad barnehage), Anne Svenskerud (sektretær i FAU Kylstad), Odd Magne Kvarstad (medlem i trafikksikkerhetsutvalget ved Kylstad skole), Toril Skogsrud (FAU-leder Furnes ungdomsskole), Anne Marthe Formoe (leder i trafikksikkerhetsutvalget ved Kylstad skole), Ingvild Moberg (FAU-leder Kylstad og Jill Rønningen (nestleder i FAU ved Furnes ungdomsskole og kasserer i Kylstad vel).

OPPLEVER ØKT TRAFIKK: Innbyggere i Furnesåsen opplever økt trafikk på lokalvegene, som her, på Bjørgedalsvegen. I bakgrunnen Gjerlukrysset. Nå tas det til orde for at noe må skje. Fra venstre: Odd-Amund Lundberg (Senterpartiet), Marte Blakstad Haave (leder i foreldreutvalget i Kylstad barnehage), Anne Svenskerud (sektretær i FAU Kylstad), Odd Magne Kvarstad (medlem i trafikksikkerhetsutvalget ved Kylstad skole), Toril Skogsrud (FAU-leder Furnes ungdomsskole), Anne Marthe Formoe (leder i trafikksikkerhetsutvalget ved Kylstad skole), Ingvild Moberg (FAU-leder Kylstad og Jill Rønningen (nestleder i FAU ved Furnes ungdomsskole og kasserer i Kylstad vel). Foto:

Bekymrede foreldre i Furnesåsen varsler om økt trafikk på lokalvegene.

DEL

(Ringsaker Blad) Nylig ble gang- og sykkelveg langs Bjørgedalsvegen mellom Gjerlukrysset og Røsetgutua fullført, til stor glede i Furnesåsen. Samtidig er 1,3 kilometer med gang- og sykkelveg kun et lite drypp i denne delen av Furnes.

Ringsaker Blad møter bekymrede foreldre utenfor Kylstad skole. De beskriver økt trafikk på Bjørgedalsvegen og Gjerluvegen etter at byggingen av ny E6 tok til, og etter at bommene på Furnesvegen ble satt i drift. De forteller også at kampen mot farlige skoleveger har pågått i lang tid.

– Det er veldig få som tør å slippe ungene alene ut på vegene her, sier Ingvild Moberg, mor og leder i Kylstad FAU.

– Kjøres fort

Odd Magne Kvarstad er nestleder i trafikksikkerhetsutvalget ved Kylstad skole og bor tett på Bjørgedalsvegen. Han forteller at han opplever at mange flere enn før bruker vegen.

– Det har vært en enorm økning i trafikken. I fjor var det ekstremt, og det er mye trafikk nå, sier han.

På Bjørgedalsvegen, like ved Røsetgutua, har Statens vegvesen en trafikkteller, som har data fra og med 10. oktober 2017. Byggingen av ny E6 gjennom Ringsaker tok forøvrig til i slutten av 2017. Byggingen mellom Kolomoen og Hamar var da i gang.

Tallene fra trafikktelleren i Bjørgedalsvegen, viser at utviklingen i gjennomsnittstrafikk per døgn i året, er slik:

  • 2017: 955 kjøretøy i gjennomsnitt per døgn (fra 10. oktober og ut året)
  • 2018: 1366
  • 2019: 1788
  • 2020: 1325 (Fram til og med 24. august)

Det blir blant dem RB møter mandag anslått at asfaltarbeider og lysregulering på Bjørgedalsvegen den siste tiden har ført til at trafikken har gått noe ned, og det blir forventet at trafikken nå vil øke igjen etter at arbeidene er ferdig.

– Vi forventer at trafikken vil ta seg opp igjen etter hvert når folk har fått med seg det, sier Anne Marthe Formoe, leder i trafikksikkerhetsutvalget ved Kylstad skole.

Det blir også meldt om at det oppleves høyere fart på Bjørgedalsvegen.

– Fra Gålåsgutua og mot grustaket i Bjørgedalen, der testes det hestekrefter. Der kjøres det fort både med motorsykler og biler, sier Marte Blakstad Haave, mor og leder i foreldreutvalget i Kylstad barnehage.

ENGASJEMENT: Engasjementet er stort da Ringsaker Blad møter furnesingene. Diskusjonen rundt bordene utenfor Kylstad skole dreier seg om at mange føler at det er utrygt på vegene i Furnesåsen, spesielt for barna. Fra venstre: Marte Blakstad Haave, Toril Skogsrud, Anne Marthe Formoe, Odd Magne Kvarstad, Odd-Amund Lundberg, Ingvild Moberg, Jill Rønningen og Anne Svenskerud.

ENGASJEMENT: Engasjementet er stort da Ringsaker Blad møter furnesingene. Diskusjonen rundt bordene utenfor Kylstad skole dreier seg om at mange føler at det er utrygt på vegene i Furnesåsen, spesielt for barna. Fra venstre: Marte Blakstad Haave, Toril Skogsrud, Anne Marthe Formoe, Odd Magne Kvarstad, Odd-Amund Lundberg, Ingvild Moberg, Jill Rønningen og Anne Svenskerud. Foto:

– Det oppfordres på Facebook

Trafikkbildet i Furnesåsen er også mer sammensatt enn bare å snakke om Bjørgedalsvegen. Dersom målet er å kjøre utenom bommen på Bergshøgda, er det også mulig å kjøre Gjerluvegen gjennom Nydal, eller Høsbjørvegen forbi Kval, og så ut på Bjørgedalsvegen. Det rapporteres at den sterkeste økningen i trafikken, oppleves fra Gjerlukrysset mot Brumunddal, altså en strekning hvor antall kjøretøy ikke blir registrert.

I Nydal, på Gjerluvegen rett ved Kiwi i retning Furnes ungdomsskole, står dog en trafikkmåler, som har data fra og med 28. januar 2019. Den viser at i gjennomsnitt passerte 3038 kjøretøy denne telleren i døgnet fra 28. januar ut året. I 2020 fram til og med 24. august, er gjennomsnittet 2969 kjøretøy i døgnet. På alle ukedagene i august så langt, er tallene over 3500 kjøretøy i døgnet, og flere over 4000. Trolig går mye av denne trafikken videre opp i Furnesåsen.

– Det oppfordres jo for eksempel på Facebook-gruppen «Nei til bommer mellom Hamar og Brumunddal på gamle E6» til å kjøre disse vegene eller om Jessnes, sier Formoe.

De fleste blir skysset til skolene

Lederen i trafikksikkerhetsutvalget ved Kylstad skole forteller videre at elever som bare bor noen hundre meter unna Kylstad skole, bortenfor Gjerlukrysset langs Bjørgedalsvegen i retning Brumunddal, får skoleskyss. Totalt skal det for noen år siden ha vært slik at mellom 70 og 80 elever ved skolen hadde buss eller drosje til skolen, og antallet skal være omtrent det samme i dag, får RB opplyst. Det er i dag 118 elever ved skolen. Til ungdomsskolen, som ligger i utkanten av Nydal, får alle elever fra Furnesåsen skoleskyss, dersom de søker.

Moberg, som bor i Heggelundsgutua, forteller at vegene i åsen har vært definert som farlig skoleveg i lang tid.

– Jeg søkte i 2010 kommunen om skoleskyss til Kylstad for mine barn, men fikk avslag. Da inviterte jeg politiet til å komme hit, og de var enig med meg om at det var farlig skoleveg. Jeg anket til fylket, og fikk medhold. Fra da hadde vi vedtak om farlig skoleveg, og siden da har alle fått skoleskyss. Det var mange som i mange år jobbet intenst med gang- og sykkelveg, og endelig kom vedtaket for et par år siden, sier Moberg.

LIKER IKKE UTVIKLINGEN: Beboere i Furnesåsen er bekymret for økt trafikk. Fra venstre: Odd-Amund Lundberg, Anne Svenskerud, Odd Magne Kvarstad, Marte Blakstad Haave, Ingvild Moberg, Jill Rønningen, Toril Skogsrud og Anne Marthe Formoe.

LIKER IKKE UTVIKLINGEN: Beboere i Furnesåsen er bekymret for økt trafikk. Fra venstre: Odd-Amund Lundberg, Anne Svenskerud, Odd Magne Kvarstad, Marte Blakstad Haave, Ingvild Moberg, Jill Rønningen, Toril Skogsrud og Anne Marthe Formoe. Foto:

– Må bli kjørt og hentet

Samtidig er det altså store strekninger i Furnesåsen som ikke har gang- og sykkelveg. Fra Røsetgutua og bortover Bjørgedalsvegen mot kommunegrensa til Hamar, er det ikke gang- og sykkelveg. Langs Bjørgedalsvegen fra Gjerlurkysset mot Brumunddal, er det ikke gang- og sykkelveg. Langs Gjerluvegen nedover til Furnes ungdomsskole, er det ikke gang- og sykkelveg. Det blir meldt at gang- og sykkelvegen som nylig sto ferdig, er kjempefin og løser noen problemer, men at det fortsatt er en lang veg å gå før Furnesåsen føles trygt for myke trafikanter.

Det blir trukket fram det for barna, vil være et enormt løft om det for flere vil være mulig å gå til skolen. Det samme gjelder for barnas muligheter på fritiden.

– Det er gjort en del forskning som viser at barn som er i fysisk aktivitet før skolen, lærer bedre. Barn som egentlig fint kan gå og sykle hvis de skal på besøk til hverandre, må nå bli kjørt og hentet. Det er en viktig del av utviklingen for barn og unge, at de mestrer ting på egen hånd, sier Moberg.

– Må gjerne ned i grøfta

Det blir også nevnt at det i et folkehelseperspektiv hadde vært gunstig med mer gang- og sykkelveg, og at det ville fått flere ut på tur langs veger som nå oppleves som utrygge. Det store ønsket i Furnesåsen er gang- og sykkelveg langs Gjerluvegen helt ned til Furnes ungdomsskole, bortover Bjørgedalsvegen til Gålåsgutua og fra Gjerlukrysset videre mot Brumunddal. Det blir understreket at det kanskje er for mye å be om, men nå blir det uansett etterlyst at noe skjer og at noe blir gjort med trafikksituasjonen mange opplever i Furnesåsen.

– Det må jo også være dyrt med all transporten til skolene, sier Moberg.

Sp-politiker Odd-Amund Lundberg, selv furnesing, støtter budskapet fra Furnesåsen.

– Det begynte med byggingen av E6, og da begynte trafikken å flytte seg hit. Jeg er helt enig i ønsket om flere gang- og sykkelveger, men det er prosesser som tar tid. Pri en må være å få bort bommene. Dersom Hareide ikke går for det, så må det uten tvil gjøres noen hastetiltak, og det fort. Hvis ikke bommene blir borte, så må Statens vegvesen se på andre ting. Jeg har selv kjørt her flere dager hvor det er kø, og Bjørgedalsvegen er ikke en veg som er dimensjonert for stor trafikk. De som går her, må gjerne ned i grøfta. Ved Kirkenær skole er det også slik at mange har skoleskyss på grunn av trafikkfarlig veg, men jeg opplever at trafikkøkningen er enda større i Furnesåsen enn på Jessnes. Min bekymring er at det må skje en ulykke før det skjer noe, sier han.

Artikkeltags