– Det er rart at man ikke har satt mer søkelys på byutvikling i valgkampen. Vi skal jo vedta en jernbanetrasé og vi skal vedta sentrumsplan og utviklingsplan for sentrum. Viktige saker for de neste 100–200 årene, sier varaordfører og Høyres ordførerkandidat, Knut Fangberget.

Koble nytt og gammelt

– Når vi jobber hardt for å få øst-traseen vedtatt er det for å frigjøre store arealer i sentrum. Veldig viktig om man skal utvikle en by som er miljøvennlig og kompakt og som vil appellere til syklister og fotgjengere, sier Fangberget.

Han og Hamar Høyre foreslår at kommunen drar i gang en stor arkitektkonkurranse som vil vise hvordan Hamar kan se ut i framtiden.

– Skal det bli gode vedtak for framtiden så må vi ha en stor arkitektkonkurranse som gir oss innspill på hvordan vi kan koble den nye og den gamle byen sammen, sier Fangberget.

– Helt vesentlig, slik at utviklingen ikke blir styrt av utbyggerne men av Hamar kommune og innbyggerne. Alle må føle at de er med å forme den nye bydelen mot Mjøsa. Men Hamar-folkene er veldig gode på medvirkning, så de vil engasjere seg voldsomt også denne gangen.

– Hva har du oppfattet at folk ønsker seg?

– Folk ønsker seg at Strandgateparken skal utvides med Åttemetersplanet. Jernbanetraseen skal bort slik at dette området blir det nye, store samlingspunktet, uten annen bebyggelse enn lekeområder, en restaurant eller to og båthavn inn til sentrum, kanskje ved Victoriahaven og Basarene. Grep som vil gjøre Hamars unike beliggenhet enda mer unik.

– Så skal vi ha en viss utbygging på Tjuvholmen, uten høyhus. Også vil vi ha et samarbeid med utbyggerne på Espern og jernbaneområdet for å sørge for en god løsning også på disse arealene for de neste hundre årene.

Sykehusoptimisme

Fangberget og Høyre er også opptatt av lokalisering av sykehus. De siste ukene mener han at vinden har dreiet i retning av at Hamar likevel får et storsykehus.

– Vi har alltid stått i kampen, men nå er Hamar med i utredningen og vurderingen i hva som blir den endelige lokaliseringen. Vi i Høyre mener at sykehus er en byfunksjon og går inn for at man satser på sykehusene i Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Best resultat med tanke på rekruttering og mindre forurensning. Og på Hamar har vi muligheten til å lokalisere sykehus og jernbane sammen, slik at man sparer penger, sier Fangberget.

– Overrasket over at Hamar er med i kampen igjen?

– Helseminister Bent Høie sa at Hamar var blant de stedene som skulle vurderes, og det er jo en seier, for det er første gang på 30 år at vi hører det budskapet.

– Det at vi er med viser at man kan ikke se bort fra det mest folkerike området når man skal tenke sykehusstruktur og lokalisering. Og avslører at vi driver med lobbyvirksomhet lokalt for å sørge for at Hamars interesser ivaretas. Der er Høyres stemme inn i Regjeringen viktig, sier Fangberget.

Næringspolitikk står Fangberget og Høyre nært. Nylig kom nyheten om at Sparebankstiftelsen Hedmark går inn i en milliardsatsing på et utvidet innovasjons- og næringshus i Hamar.

– Fantastisk å ha stiftelsen på vår side. For å lykkes må vi bygge oss noen konkurransefortrinn. Vi er knallheldige i Hamar som har høgskolecampus inne i bysentrum, og får vi forskning og bedrifter til å bli en samspillende part med høgskolen vil det jo være helt enestående.

– Hamars vekst med tusen arbeidsplasser i 2017 og 2018 viser at det er attraktivt å etablere arbeidsplasser i Hamar og at det er attraktivt å bo her.

– Og går det godt i Hamar så går det godt i Innlandet.