Den ferske musikkinstitusjonen med hovedsete i Gjøvik ble etablert med det formål å styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet i fylket. Det handler om å legge til rette for bedre utviklingsmuligheter for profesjonelle utøvere, oppnå flere gode produksjoner i tillegg til å styrke formidlingen av musikk. Solbjørg Tveiten ble ansatt som leder og er også kunstnerisk leder for Innpuls, et arrangement hun har tenkt på lenge.

– Jeg har en idé om å kickstarte med en variant av by:Larm, for musikere som bor og virker i Innlandet. Jeg er opptatt av det frie musikkfeltet. Der er det mange musikere som jobber alene med sine prosjekter, og som setter i gang og skaper sine samarbeidsformer. Så det å klare å lage et nettverk som gjør at en kjenner at en har noen å lene seg på, tror jeg er viktig, uttalte Tveiten i fjor høst.

Nå er det altså blitt en realitet og 28. - 30. oktober samles bransjefolk for å få faglig påfyll på Gjøvik.

– Jeg gleder meg sånn. Etter lang tid med pandemi blir det godt å samles. Få har lidd mer enn kulturbransjen og jeg håper at Innpuls vil gi påfyll, energi og fellesskapsfølelse. Musikk i Innlandet skal jobbe for at publikum og arrangører skal se hva vi har i vår region og Innpuls blir et møtepunkt for å vise noe av det som jobbes med i Innlandets musikkbransje. Det kan være nye samarbeid, ny musikk, men også prosjekter som har levd lenge. Vi brenner for mangfoldet av profesjonelle musikere, og vil jobbe for at nasjonale og internasjonale aktører også skal se og høre mer fra innlandet fremover. Ambisjonen er at Innpuls blir en årlig møteplass for musikkbransjen i Innlandet, sier en engasjert Tveiten.

Styreleder i Musikk i Innlandet, Randi Eek Thorsen, er fornøyd med hvor fort de har klart å lande en slik festival.

– Grafisk profil og festivalens nettside er på plass. Arbeidet med Musikk i Innlandets strategi er godt i gang, og nå altså bransjetreffet Innpuls. Det er gledelig at vi på så kort tid er klare for å skape og utvikle flere musikkopplevelser sammen med Innlandets mange musiker, sier hun.