Sparebank 1 Østlandet med 438 millioner i overskudd

RESULTATPRESENTASJON: Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg la fram resultatet for andre kvarta

RESULTATPRESENTASJON: Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg la fram resultatet for andre kvarta Foto:

Sparebanken 1 Østlandet fortsetter å levere gode resulateter i koronatider.

DEL

SpareBank 1 Østlandets resultat etter skatt ble 438 (471) millioner kroner i andre kvartal 2020.

- Dette er et godt resultat tatt i betraktning den krevende perioden vi fortsatt er inne i, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet i en pressemelding.

- Koronakrisen påvirker naturlig nok dette kvartalets konsernresultat, men gode digitale løsninger og stor omstillingsevne hos både privatpersoner, bedrifter og medarbeidere har likevel ført til et høyt aktivitetsnivå gjennom hele perioden. Vi opplever selv om vi er i en krisesituasjon å ha meget god kundetilvekst og volumvekst. Dette viser at bankens markedsposisjon og kundetilbud står seg godt også i en krevende situasjon, sier Heiberg.

Utlånsveksten i konsernet inklusiv overførte lån til kredittforetakene de siste tolv månedene var høyere enn på samme tidspunkt i fjor med 9,4 (6,5) prosent. Innskuddsveksten var også høyere med 10,5 prosent (9,5). I andre kvartal isolert var utlånsveksten 2,7 prosent og innskuddsveksten 7,0 prosent.

- De fleste bedriftskundene som er berørt av koronaen har startet normalisering av driften og banken opplever fremdeles lave mislighold og konkursnivåer. Kundehenvendelser om avdragsutsettelser har avtatt. Nå tar våre privatkunder i hovedsak kontakt for å få bistand til ordinære forhold som finansiering av bolig, sparing og forsikring. Bankens medarbeidere har hele denne perioden stått på for å bistå våre kunder. Enkelte familier og bedrifter vil fortsatt ha behov for tettere oppfølging og våre medarbeidere står klar til å bistå for å finne gode løsninger, sier Heiberg.

Andre kvartal-tallene

2. kvartal 2020 (Konserntall.* Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019)

  • Resultat etter skatt: 438 (471) mill. kroner
  • Egenkapitalavkastning: 11,3 (12,8) prosent
  • Netto renteinntekter: 498 (520) mill. kroner
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 300 (364) mill. kroner
  • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 314 (198) mill. kroner
  • Sum driftskostnader: 447 (489) mill. kroner
  • Tap på utlån og garantier: 130 (8) mill. kronerArtikkeltags