Rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet var blant de mange som omtalte den sammenslåtte fylkeskommunen i rosende ordelag i det nylig avholdte digitale høringsmøte om en eventuell oppløsning av Innlandet fylkeskommune

– Jeg vil ikke si noe om hvorvidt det er riktig eller galt å dele opp Innlandet, men jeg kan si noe om høgskolens erfaringer med Innlandet fylkeskommune, uttalte Svenkerud i det digitale høringsmøtet.

Han viste til at Høgskolen i Innlandet er resultatet av fusjonen mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark.

– Vi har nå en mer slagkraftig og solid organisasjon. Når det gjelder sammenslåingen av Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune, så har det vært en fordel for høgskolen å kunne forholde seg til en aktør, altså Innlandet fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune er en av høgskolens viktigste samarbeidspartnere, og samhandlingen er blitt enklere og mer kraftfull etter sammenslåingen, uttalte Svenkerud.

– En naturlig utvikling

– Etableringen av Innlandet fylkeskommune var en naturlig utvikling i vår region, sa Svenkerud, som også påpekte at flere bedrifter og organisasjoner nå er organisert på tvers av de gamle fylkesgrensene.

I det digitale høringsmøtet var det flere bedriftsledere og samfunnstopper som sa rett ut at de anbefaler en videreføring av Innlandet fylkeskommune.

– Innlandet bør ikke deles, fastslo Gro Kvanli Dæhlin, viserektor ved NTNU i Gjøvik. Hun dro fram flere av de samme argumentene som HINN-rektoren, blant annet at det er enklere å forholde seg til en samlet fylkeskommune.

NHO og NAV på samme linje

Både regiondirektør Jon Kristiansen og styreleder Idun Fridtun i NHO Innlandet var samstemte i at det er bedre å se framover enn å bruke masse tid, energi og penger på å oppløse Innlandet.

– Et enstemmig styre i NHO Innlandet vil beholde Innlandet, opplyste Fridtun.

Også NAV Innlandet går inn for å beholde Innlandet.

– Det er stadig flere som bruker Innlandet som geografisk nedslagsområde. Det har også Nav gjort. Fylkeskommunens rolle som samhandler er blitt tydeligere etter sammenslåingen, og det er for tidlig å konkludere med at denne sammenslåingen er mislykket, sa Jon Bernt Hansen fra Nav Innlandet.

Idretten vil ha Innlandet

Nestleder Jannicke Stenberg Mykkestue sier Innlandet idrettskrets oppfordrer til en videreføring av Innlandet fylkeskommune.

– Vi er blitt bedre rustet til å gjennomføre våre oppgaver etter at Hedmark og Oppland ble slått sammen til Innlandet. Det er større styrke i en stor region enn i de tidligere fylkene, sa hun.

Regiondirektør Guttorm Tysnes opplyste at et samlet styre i Norges Lastebileier-Forbund Innlandet mener at Innlandet bør bestå.

– Trenger en sterk fylkeskommune

– En oppsplitting av Innlandet vil kun føre til to svekkede fylkeskommuner, uttalte daglig leder Aksel Schjerpen i innovasjonsselskapet Total Innovation på Gjøvik.

– Vi trenger en sterk fylkeskommune som støttespiller, istemte Emma Østerbø i Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre på Raufoss.

Viktig med samarbeid på tvers

HelseINN, som blant annet har virksomhet i Hamar, er også for å beholde dagens fylkeskommune.

– Samarbeid på tvers av de gamle fylkesgrensene er viktig. Samtidig arbeides det med en ny sykehusstruktur i Innlandet. Det er en fordel med en fylkeskommune som i størst mulig grad sammenfaller med Sykehuset Innlandets opptaksområde, sa daglig leder Ingrid Olstad Busterud i HelseINN, som arbeider med å utvikle nye helse- og omsorgstjenester.

Mange positive kommuner

På den digitale høringen deltok også et stort antall kommuner, som dessuten har sendt eller vil sende inn sine høringsuttalelser skriftlig.

De fleste uttrykte støtte til Innlandet, selv om for eksempel ordfører Arne Fossmo (Ap) fra Ringebu kommune gikk hardt ut mot fylkessammenslåingen og anbefalte oppsplitting.

Ikke så overraskende kanskje, siden Fossmo tilhører samme kommuneparti som Erik S. Winther, som ikke fulgte vedtaket i representantskapet i Innlandet Ap da saken om deling eller videreføring av Innlandet fylkeskommune ble behandlet i fylkestinget, og som dermed sørget for at den rådgivende folkeavstemningen ble vedtatt.

– Gråter hvis Innlandet oppløses

Også Fagforbundet Innlandet fylkeskommune deltok i høringsmøtet.

– Et flertall av våre medlemmer ønsker ikke oppsplitting av Innlandet fylkeskommune. Det er lagt ned en stor innsats fra de ansatte på sammenslåingen. Ved en eventuell oppløsning vil alt dette være bortkastet, sa Svein-Erik Dahlby i Fagforbundet Innlandet fylkeskommune. Han la til at han hadde blitt oppringt av et medlem, som hadde følgende budskap:

– Blir innlandet oppløst, begynner jeg å grine!

Sykehusstyret takket nei

Styret i Sykehuset Innlandet har bestemt av Sykehuset Innlandet ikke skal mene noe om en eventuell oppsplitting av fylket til tross for at det i det siste styremøtet kom fram at Sykehuset Innlandet har hatt svært gode erfaringer med Innlandet fylkeskommune og ikke minst Statsforvalteren i Innlandet (sammenslåingen av Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland).

Støtte fra politiet

Innlandet politidistrikt har sendt inn en skriftlig høringsuttalelse med sterk støtte til Innlandet fylkeskommune:

– For politiets del fungerer samarbeidet med Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet utmerket på alle områder. Vi har intet negativt å tilføye. Fra et beredskapsperspektiv er det en stor fordel at de ulike beredskapsaktørene i størst mulig grad har felles geografiske ansvarsområder. Det er derfor en stor fordel at Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet politidistrikt har tilnærmet like grenser. Vi mener derfor at Innlandet fylkeskommune bør bestå som den er i dag. Vi vil også nevne at det synes lite fornuftig å bruke mange millioner kroner av offentlige midler på å reversere en strukturendring som fungerer utmerket, påpeker visepolitimester Arne Hammersmark.

Den rådgivende avstemningen foregår digitalt og alle som er over 16 år og bosatt i Innlandet kan stemme. Du registrerer deg med BankID eller MinID, og om du ikke år stemt digitalt hjemme er det mulig å kontakte kommunen for å få hjelp.