Gå til sidens hovedinnhold

Stilte ut sko for å vise overdosedød i Hedmark

40 par sko ble stilt opp utenfor CC Hamar mandag. De illustrerer døde av overdose i Hedmark de siste fem årene.

– Det er mange mennesker, sier Vigdis Jensen, ruskonsulent i den kommunale tjenesten for psykisk helse og rus.

Leste appell

Hjelpetiltak, bruker- og pårørendeorganisasjoner og Røde Kors var med på markeringen av Verdens Overdosedag, som har som formål å minnes de døde og forebygge nye dødsfall.

Jensen hadde sammen med en rusmisbruker skrevet en appell som hun framført til de oppmøtte

– De som sliter med rus har ofte en bakgrunn med mange kriser, og kan ha opplevd vonde og tøffe ting. Men dette er ikke nødvendigvis riktig. Avhengigheten kan treffe oss alle. Ofte begynner det med fest og moro. Mange kommer seg unna tidsnok, men når avhengigheten tar deg, er det slutt på moroa. Rusavhengigheten tar fullstendig kontroll over livet, sa Jensen.

– Alle trenger å føle at noen bryr seg. Derfor påhviler det et ansvar på oss alle å ta en ansvar. Vi må stille opp. Vi kan ikke bare gå forbi et menneske som sitter på gaten og tilsynelatende sover.

– Det er lov å bry seg.

Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av rusmidler med sprøyte.

I Hamar døde tre av overdose i 2018, en i 2017, en 2016 og tre i 2014:

– Også vet vi at det er store mørketall, sier Jensen.

Markeringen er ett av flere tiltak i Nasjonal overdosestrategi (Helsedirektoratet). Hovedmålet i strategien er en årlig nedgang i overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon.

Dette gjør du

Og her er rådene til rusbrukere fra Helsedirektoratet:

* Ikke injiser alene.

* Røyk er tryggere enn sprøyte.

* Delt dose gir redusert risiko.

* Blanding av stoffer gir økt risiko.

* Ved 3–8 dager uten stoff er toleransen nær null.

* Etter en overdose øker risikoen for en ny

Hva gjør du dersom noen tar overdose?

* Ring ambulanse: 113. Følg veiledning.

* Se om du kan vekke og holde personen våken.

* Er personen bevisstløs og/eller puster ikke normalt? Start hjerte- og lungeredning: 30 brystkompresjoner + to innblåsinger.