Konseptet er ganske enkelt: En Outdoor Box er rett og slett en container full av treningsutstyr som stenger, skiver, manualer og hoppetau. Ved å ha dette ute legges det bedre til rette for utendørstimer, noe Actic for så vidt har vært gode på selv uten denne tilgangen.

– I løpet av det siste året har vi kjørt mange timer ute og det har vært veldig populært. Det er hovedgrunnen til at vi som et av kun to Actic-sentre i Norge får en slik Outdoor Box, forteller Bjerke.


Timer hele sommeren

Fra boxen var på plass og fram til nå har det blitt kjørt gruppetimer ute ukentlig minus en uke da de tok seg ferie. Det kjøres timer hver dag og med det har Actic faktisk over en tredjedel av timene sine utendørs.

– Med et slik tilbud treffer vi nok litt flere, medlemmer som kanskje ikke ville deltatt på gruppetimer inne. Vi var helt trygge på at dette er et tilbud som ville slå an og det har det virkelig gjort, sier Bjerke.

Hun roser i samme slengen Hamar kommune som ga Actic tillatelse til å sette opp containeren og bruke området utenfor det gamle politihuset til utetrening.

– Det er veldig bra at Hamar kommune også tør å satse på aktivitet i dette området og det er veldig moro at vi nå har fått Hamar Padel som nabo, sier hun.

Og selv om de fleste turister som kommer gjennom undergangen fra byen sikter seg inn på Mjøsfronten blir også Actic lagt merke til.

– Vi ser at vi blir lagt merke til av turistene for det har vært flere som stopper for å se på, sier Bjerke.


Til jul om mulig

Actic har kjørt timer i både regn og vind, og oppmøtet vil nok etter hvert være avhengig av vær og temperatur, men Bjerke vil ikke sette noen sluttdato for sesongen.

– Vi ser for oss å pushe sesongen så langt som mulig og er det mildt og lite snø er det ingen ting i veien for å trene ute til nærmere jul, sier hun.

For selv om det altså var pandemien som satte fart i gruppetreningene utendørs er det ingen planer om å kutte ut tilbudet når det etter hvert blir normale tilstander igjen.

– Nei, dette skal vi ikke slutte med. Dette har kommet for å bli, sier Bjerke.