(Østlendingen)

– Elverum har aldri argumentert for at et eventuelt hovedsjukehus skal legges hit. Vi har alltid ment at det beste er ett hovedsjukehus i hvert fylke. Og til det har vi plass nok. Sjukehustomta slik den er i dag er på 67 mål, 17 av dem er bebygd, så det er plass nok rundt dagens sjukehus til utvidelser, sier ordfører Erik Hanstad.

– Vi vil strekke oss langt om det blir aktuelt å bygge ut i Elverum. Vi har jo også en barnehage (Fjeldmoravegen) vi kan legge til tomta, sier Hanstad.

 

Vien, Vikingskipet eller stasjon

– Tomt til nytt sjukehus er ikke noe problem. Sanderud ligger jo der, den tomta eier jo Sykehuset Innlandet allerede, sier Hamar-ordfører Einar Busterud.

– Men Sanderud ligger vel for langt utenfor byen til å kunne dekke argumentet om at et sjukehus må ligge bynært?

– Det er riktig. Men vi har plass nok i byen, også. Vienkrysset, dagens stasjonsområde om jernbanen legges i østlig trasé. Skal dagens trasé beholdes, er det plass ved Vikingskipet. Vi har også områder ved Hamar flyplass, sier Busterud.