(Østlendingen)

– Jeg vil ha fortgang i prosessen mot et nytt sykehus, og er villig til å legge Hamar sykehus i potten for å få det til, sier Graadal. Han uttalte seg om saken på styremøte i Sykehuset Innlandet fredag. I Oppland Arbeiderblad ble Graadal referert som om han ville legge ned Hamar-Elverum til fordel for et nytt sykehusved Mjøsbrua. Det stemmer ikke.

– Det har jeg verken sagt eller ment, sier Graadal.

– Men jeg er villig til å legge Hamar sykehus i potten. Der er enigheten om samling i et nytt Mjøssykehus stor, og vi må gjøre noen økonomiske offer for å få realisert planene. Ved å legge helt ned, sparer vi mest penger, sier Graadal.

– Betyr det at ikke blir igjen en eneste poliklinikk i Hamar?

– Det betyr det. Det er bare tre mil til Mjøsbrua, sier Graadal.

Beholder de andre

Han ser for seg at det blir igjen virksomhet i eksisterende sykehus i Lillehammer, Gjøvik og Elverum.

– Hva slags virksomhet dette blir, må den videre diskusjonen avklare hvis styret vedtar et nytt sykehus ved Mjøsbrua, sier Graadal.

– Hva mener du som divisjonsdirektør bør være igjen i Elverum?

– Det vil være feil å mene noe om det nå før vedtaket er gjort og prosessen har startet. Mente jeg at sykehuset skal beholdes som i dag, vil jeg i realiteten mene at det nye sykehuset kun skal omfatte Oppland og Mjøsområdet, sier Graadal.

Må være igjen noe

– Som divisjonsdirektør for de to sykehusene har du klare meninger om framtida til sykehuset i Hamar. Du har vel tanker om framtida til Elverum også?

– Det er naturlig at det sykehuset som er lengst unna beholder en del funksjoner, og det er Elverum. Det er forskjell på seks og to-tre mils avstand. Skal det for eksempel være flere fødeavdelinger enn den ved Mjøsbrua, er det naturlig at Elverum beholder gyn/føde. Forsvinner Kongsvinger sykehus til Ahus, blir det enda mer logisk, sier Graadal.

– Jeg har alltid ment at det ikke vil være riktig å samle alt i ett tyngdepunkt ved Mjøsbrua. Det finnes mange modeller. De må avklares etter at vedtak er gjort. Jeg vil beholde mye i Elverum, sier Øyvind Graadal.

LES OGSÅ: