(Østlendingen)

Sykehuset Innlandet har sammen med Pasientreiser Innlandet arbeidet målrettet for å få flere pasienter til å reise kollektivt i stedet for med drosje, eventuelt at flere pasienter reiser i samme drosje. Arbeidet har så langt vært vellykket. Penger som er satt av til pasientreiser, kan nå skytes inn i driften ved det enkelte sykehus.

Kommunikasjonsrådgiver Torvild Sveen i Sykehuset Innlandet opplyser at vel 20 millioner kroner nå fordeles på de ulike divisjonene som følge av innsparingene på pasienttransporten. Beløpet kan bli doblet hvis den positive utviklingen fortsetter ut året. De ulike divisjonene får nå overført følgende beløp, som kan brukes til drift:

Hamar-Elverum: 7,5 millioner kroner

Tynset: 600.000 kroner

Kongsvinger: 3,1 millioner kroner

Gjøvik: Fem millioner kroner

Lillehammer: 3,1 millioner kroner

Psykisk helsevern: 500.000 kroner

Habilitering/rehabilitering: 300.000 kroner

Prehospitale tjenester: 200.000 kroner