(Østlendingen)

Styreleder Anne Enger har ledet rekrutteringsarbeidet, og på fredagens møte på sykehuset i Gjøvik ansatte sykehusstyret Alice Beathe Andersgaard som ny administrerende direktør for Sykehuset Innlandet.

Det var 10 søkere til stillingen. Senest denne uka offentliggjorde Sykehuset Innlandet en ny, oppdatert liste over søkere til stillingen. At Sylvia Brustad hadde søkt på stillingen, ble kjent allerede i juni. Tirsdag ble det klart at også Alice Beathe Andersgaard fra Gjøvik var blant søkerne. Hun har lang fartstid i ulike direktørstillinger både i Sykehuset innlandet og Helse Sør-Øst.

En av søkerne hadde fått innvilget sitt ønske om å få navnet sitt unntatt offentlighet.

Les også: Brustad får konkurranse om direktørjobb

Les også: Sykehuset Innlandets direktørjakt: Har brukt et halvt år og 300.000 kroner

Arbeidet med å ansette ny direktør har pågått siden nåværende administrerende direktør Morten Lang-Ree 17. mars bekjentgjorde at han ønsker å gå av ved årsskiftet. 28. april oppnevnte styret i Sykehuset Innlandet et ansettelsesutvalg bestående av styreleder Anne Enger, nestleder Tor Berge og en ansattevalgt styrerepresentant. HR-direktør Rune Hummelvold har bistått ansettelsesutvalget i arbeidet med å finne rett person til stillingen. Det er også brukt rundt 300.000 kroner på bistand fra rekrutteringsselskapet Delphi Consulting.