(Østlendingen)

Torsdag ble det kjent at helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har besluttet å overføre Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus fra 1. januar 2019. Kristian Tonning Riise (H), Gunnar A. Gundersen (H), Tor André Johnsen (Frp) og Johan Aas (Frp) troppet alle opp på sykehuset i Kongsvinger torsdag med nyheten, som ifølge Kongsvinger-avisa Glåmdalen utløste jubel i Kongsvinger-området, men som har skapt usikkerhet i Hedmark og Oppland for øvrig.

– Jeg er skuffet. Dette vil svekke Sykehuset Innlandet, uttalte styreleder Anne Enger til Østlendingen torsdag.

Lillehammer-avisa GD fastslo fredag på lederplass at premissene for den store sykehusdebatten i Hedmark og Oppland nå er endret.

– Med et pennestrøk reduserer Høie pasientgrunnlaget til Sykehuset Innlandet og med det også grunnlaget for et mulig nytt sykehus ved Mjøsbrua, skriver GD.

Får konsekvenser

Fylkesrådsleder Sveen understreker at han har respekt for at befolkningen i sørfylket vil at Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus, selv om flertallet i fylkestinget, i likhet med styrene i Sykehuset Innlandet, Akershus universitetssykehus og Helse Sør-Øst, ønsket et annet utfall.

– Å redusere Sykehuset Innlandets pasientgrunnlag med 50.000 personer vil få konsekvenser. Hvilke konsekvenser vet vi ikke ennå, men dette er en stor sak, fastslår Sveen, som mener at Sykehuset Innlandet i det videre arbeid med sykehusstrukturen må skaffe seg politisk ryggdekning på regjeringsnivå for hvilke alternativer det skal arbeides videre med. Senest i vår gikk fylkestingene i Hedmark og Oppland inn for et felles hovedsykehus ved Mjøsbrua, men det er sterke krefter som jobber mot denne løsningen i begge fylker.

Etter Høies overraskende manøver torsdag mener Sveen at det nå er viktig å få klarhet i om det er reell vilje på øverste politiske nivå til å bygge et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua, hvis det blir den foretrukne løsningen i sykehusstyret.

– Å bruke ytterligere tid og krefter på uaktuelle sykehusmodeller vil rett og slett være skadelig, sier Sveen, som selv har vært en tilhenger av hovedsykehusmodellen.

En betydelig endring

Han er videre usikker på hva Kongsvinger-flyttingen vil bety for tilbudet ved de øvrige av dagens sykehus i Hedmark og Oppland.

– Når en fjerdedel av Sykehuset Innlandets pasientgrunnlag i Hedmark blir borte, er det snakk om en betydelig endring som vil få følger for sykehusene her, sier han.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet har allerede signalisert at det kan bli kutt som følge av at Kongsvinger sykehus flyttes til et annet foretak. I Østlendingen torsdag viste styreleder Anne Enger til en rapport fra Helse Sør-Øst, som viser at Sykehuset Innlandet må spare 110 millioner kroner årlig på de øvrige sykehusene, dersom Kongsvinger som opptaksområde overføres til Ahus i Lørenskog. Dette fordi pasienter fra sørfylket i dag også benytter tjenester ved de andre sykehusene i Hedmark og Oppland.