Anne Enger trekker seg som styreleder i Sykehuset Innlandet

GÅR AV: Anne Enger går av som styreleder i Sylehuset Innlandet.

GÅR AV: Anne Enger går av som styreleder i Sylehuset Innlandet. Foto:

Anne Enger trekker seg som styreleder i Sykehuset Innlandet. – Jeg har ikke nødvendig tillit i Helse Sør-Øst, sier hun.

DEL

(Østlendingen) Onsdag skal styret i Helse Sør-Øst oppnevne ny styreleder og nye styremedlemmer i Sykehuset Innlandet. Anne Enger kommer ikke til å bli gjenvalgt.

På spørsmål fra Østlendingen om hun stiller til gjenvalg, svarer hun at det gjør hun ikke.

– Jeg har ikke nødvendig tillit i Helse Sør-Øst og vil derfor benytte anledningen til å trekke meg. Det har jeg gjort, skriver Enger i en SMS til Østlendingen.

På veg til Brumunddal

Østlendingen har også snakket med Enger. Hun gjør det klart at hun foreløpig ikke har noen ytterligere kommentar til at hun nå går av som styreleder i Sykehuset Innlandet.

Da Østlendingen snakket med henne, ventet hun på toget til Brumunddal, der hun skal lede det ekstraordinære styremøtet mandag ettermiddag. Dette blir Engers siste møte som leder i Sykehuset Innlandet.

Temaet på dette møtet er den ferske rapporten om hva sykehusene i Innlandet skal inneholde i framtida. Bekymringen er at rapporten sår tvil om hvor Mjøssykehuset skal ligge.

Endringer i styret

Østlendingen har forsøkt å få en kommentar fra styrelederen i Helse Sør-Øst, Svein I. Gjedrem, til Anne Engers avgang. Det har foreløpig ikke latt seg gjøre.

Derimot svarer Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst, dette:

– Hvis Anne Enger ønsker å fratre som styreleder i Sykehuset Innlandet, tar vi det til etterretning. Sammensetting av nye styrer i helseforetakene skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF nå på onsdag. Vi kommenterer ikke på eventuelle endringer i styrene før etter at de eieroppnevnte medlemmene er avklart, opplyser Sande.

Forslag til nye styrer i helseforetakene, Sykehuset Innlandet inkludert, legges fram i styremøtet i Helse Sør-Øst onsdag. Dette møtet avholdes i Hamar.

Valgkomiteen i Helse Sør-Øst-styret har bestått av styreleder Svein I. Gjedrem, nestleder Anne-Cathrine Frøstrup og ansattvalgt styremedlem Christian Grimsgaard. De har gjennomført et forberedende arbeid og avgir altså sin innstilling i styremøtet.

Ble styreleder i 2016

Anne Enger ble styreleder i Sykehuset Innlandet i 2016. Den tidligere statsråden og fylkesmannen gikk hardt ut og krevde fortgang i arbeidet med å avgjøre ny sykehusstruktur i Hedmark og Oppland. Tempoet ble satt opp, og et enstemmig styre i Sykehuset Innlandet gikk i oktober 2017 inn for ett stort akuttsykehus i Innlandet og sa ja til å bygge Mjøssykehuset ved Mjøsbrua.

Siden den gangen har saken ligget hos Helse Sør-Øst, som har gått inn for et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua, og at det fortsatt skal være sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt (planlagte operasjoner) sykehus med døgnfunksjoner.

Ny rapport har skapt bekymring

I forrige uke la en styringsgruppe nedsatt av Helse Sør-Øst fram en rapport om innholdet i sykehusene.

I rapporten ble ikke Mjøsbrua nevnt, hovedsykehuset omtales kun som Mjøssykehuset.

Det har skapt bekymring i styret i Sykehuset Innlandet. Det samme har størrelsen på akuttsykehuset i forhold til hovedsykehuset.

Styret med styreleder Enger i spissen har gitt klar beskjed til Helse Sør-Øst om denne bekymringen, som til og med ble nedfelt i et vedtak i siste styremøte før jul der Sykehuset Innlandet-styret «forutsetter at et framtidig Mjøssykehus må ivareta intensjonene i styrets opprinnelige vedtak». Vedtaket ble oversendt Helse Sør-Øst sammen med et vedtak fra Brukerutvalget, som understreker at de vil ha alt samlet i det planlagte Mjøssykehuset.

Styringsgruppa, som ledes av prosjektleder Geir Bøhler i Helse Sør-Øst, skal komme med sitt forslag til lokalisering av framtidens sykehus i Innlandet innen 1. juni. Helse Sør-Øst-styret tar trolig stilling til dette i slutten av juni.

Innkaller til ekstraordinært styremøte etter sykehusrapport: – Det er stor usikkerhet

Artikkeltags