(Østlendingen)

– Streiken fortsetter nå med fornyet styrke, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Dagens varsel om opptrapping omfatter 26 leger og psykologer ved Sykehuset Innlandet, Helse Møre og Romsdal, Sunnaas sykehus og Finnmarkssykehuset. Fra mandag vil Akademikerne ha 595 medlemmer i streik ved 15 sykehus. Dette er leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer og samfunnsvitere.

For Sykehuset Innlandet sin del gjelder det ti personer.

– Samtlige av disse er leger, bekrefter Frøyland overfor Østlendingen onsdag.

De ti er ansatt ved sykehusene i henholdsvis Gjøvik og Lillehammer, med fem leger fra hvert av disse. Elverum og Hamar er ikke berørt.

Fornyet styrke

I gårsdagens samtaler forslo Akademikerne en løsning som sikrer en kollektiv og forsvarlig arbeidstidsordning, og samtidig løser problemet med planleggingshorisont og uforutsette vakter for arbeidsgiversiden. Denne løsningen avviste Spekter. De foreslo på sin side en byråkratisk krevende ordning som ville ha trukket ressurser bort fra pasientbehandlingen. 

– Jeg er svært overrasket over at arbeidsgiver sier nei til en løsning som er god for sykehusene, de ansatte og pasientene. Spekter ignorerer budskapet fra en samlet arbeidstakerside om at arbeidstid utover arbeidsmiljølovens grenser må baseres på et kollektivt system. Dette rokker ved den norske modellen. Nå blir det fortsatt streik og en ytterligere forverring av tillitskrisen mellom partene, sier Frøyland.

Beklager ulempen

– Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet. Jeg beklager de ulemper konflikten likevel medfører for publikum, sier Frøyland.

LES OGSÅ: