– Som en del av teatrets kunstneriske utvikling, har vi etablert noe vi kaller TI Lab. Det nytilsatte skuespillerensemblet skal under overskriften TI Lab (tidligere omtalt som «Ensemblet presenterer»), utvikle nye sceniske prosjekter. Som ordet indikerer er TI Lab et laboratorium, skriver kommunikasjonsrådgiver Randi Strømbu i en pressemelding.

Ensemblet får frie kunstneriske rammer hva angår hva, hvem og hvordan, og de skal være den drivende kraften i TI Lab.

– Som teater skal vi med TI Lab våge å utfordre oss selv og vårt publikum både i form og innhold, og også gjennom de metodene vi benytter.

– Vi ønsker gjennom TI Lab å tråkke opp nye stier, og gjerne også sette spørsmålstegn ved vårt eget virke, for på den måten å løfte den kunstneriske samtalen både internt og i møte med publikum. Så, når du møter en forestilling under TI Lab-overskriften er den ikke en ferdig forestilling, i klassisk forstand, men et resultat av en kreativ, undersøkende prosess, som en del av et større kunstnerisk forskingsprosjekt, sier Strømbu.

Teatersjef Thorleif Linhave Bamle uttaler følgende om TI Lab:

«Jeg tror TI Lab vil gi teatret stor avkastning med tanke på kunstnerisk utvikling og økt faglig kompetanse, og det vil gi publikum en innsikt i våre prosesser på en ny måte. I tillegg gir det publikum mulighet til å møte former og temaer som kanskje ellers ikke hadde funnet en naturlig plass i det øvrige repertoaret. TI Lab vil løfte kvaliteten i vårt håndverk, og jeg er overbevist om at arbeidet i dette laboratoriet vil bære store frukter også i teatrets øvrige og mer «ordinære» produksjoner».