Med en gjennomsnittsalder på 74 år er det ikke mangel på musikalsk rutine i Hamar veterankorps. Det kommer alle som stikker innom Hamar kulturhus tirsdag 17. mars til å merke, for det er lovende takter på gang. I alle fall om vi skal la oss overbevise av to av korpsets veteraner, begge rett over gjennomsnittsalderen med sine 75 år, Egil Helseth og Steinar Brubakk.

Bærekraftig

– Når 56 spilleglade veteraner først setter seg klar på podiet er det ingen tvil om at vi legger vår prestisje i å gjøre det bra. Veldig bra, lover Egil og Steinar. De spiller henholdsvis klarinett og valthorn, og har en fartstid i veterankorpset på 10 år (Egil) og 12 år (Steinar).

– En kan jo også si vi satser på det bærekraftige, og slettes ikke på langreist heller. Selv om vi er blitt et regionkorps med medlemmer ikke bare fra Hamar men også fra bygdene rundt byen, sier Steinar.

Både æn - tu og tri

For at det skal bli et korps som høres bra ut er musikerne avhengige av at det er en, i dette tilfelle, mann som svinger taktstokken.

– Vi er så heldige at vi i seks år nå har hatt gudbrandsdølen Bjørn Frode Kvernstuen som vår dirigent. Faglig sett er han jo helt utrolig, og på sin klingene dialekt får vi klare meldinger om både; æn - to og tri, og innimellom drar han til og teller til tjuge og, sier Egil med en god latter.

For latteren sitter løst hos både Egil og Steinar når de forteller om de morsomme øvelsene, som allikevel har et alvorlig preg i form av at ale musikere yter sitt beste hver eneste øving og på alle offisielle opptredener.

Fra 46 - til 88 år

Som navnet på korpset innebærer er det selvsagt noen som er godt oppe i åra og innehar en veldig erfaring. Men også yngre krefter får delta.

Yngste medlem er til og med en dame, Line Føre. Hun er 46 og opprinnelig fra Narvik.

Eldste korpsmedlem er Erik Anton Dagfinrud. Stangesokningen trakterer klarinetten nesten like greit som i sine yngre dager. Den eneste utfordringen han har er at hørselen begynner å svikte. Men Erik Anton ved ifølge Steinar råd.

– Han har en direkte linje fram til dirigentens bord, så han får med seg absolutt alt som blir sagt og spilt, hevder Steinar.Med ei direkte linje mener Steinar at det er trådløs kontakt fra en duppedings hos dirigent Bjørn Frode til Erik Antons høreapparat.

– Det låter jo faktisk bra

På spørsmål til duoen om hvorfor folk skal sette av tirsdag 17. mars til å høre på, og ikke minst se, Hamar veterankorps spille sin konsert, er svaret klart:

– Det låter jo faktisk veldig bra! slår de fast med skråsikker stemme. Og ja, vi tror dem på det.

Hva de skal spille denne kvelden, det røper de ikke ennå. Men at det blir variert, og ikke minst masse kjente toner, det røper de.

– Vi har øvd inn masse gjennom vinteren. Spekteret er bredt, og det blir garantert noe for enhver smak, lover veterankorpsets Egil Helseth og Steinar Brubakk.