Det startet med et besøk på By: Lab, hvor kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup ble satt inn i byens moderne historie og muligheter og utfordringer.

Deretter ble det en vandretur gjennom gågata, forbi kulturhuset, ned på Koigen og tilbake.

Hamar i finalen

Ministeren besøker byene som kan vinne «Attraktiv by-prisen», som er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, og som skal «belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet»:

Hamar, Porsgrunn og Straumen finalister.

På grunn av koronasituasjonen er kåringen av Norges mest attraktive by utsatt til høsten.

I begynnelsen av september vil juryen besøke de tre finalistene før den kårer vinneren i midten av september.

Astrup vil etter planen dele ut prisen til høsten.

– Jeg forstår godt hvorfor Hamar er med blant de tre byene om å vinne «Attraktiv by»-prisen. Det var en pris vi lanserte første gang i 2015, som handler om å belønne bærekraftig by- og stedsutvikling. Og i Hamar har det skjedd en formidabel utvikling de siste årene. Her har man tatt utgangspunkt i byens kvaliteter og bygget trinn for trinn, og lagt til rette for nytt liv, sier Astrup til Hamar Dagblad.

– For meg er det nyttig å se hvilke grep man har tatt i Hamar, lære av det og se hvordan man kan legge best til rette for utvikling i andre norske byer.

– Her har man lyttet til brukerne og kjørt gode prosesser for å høre hvordan innbyggerne ønsker å utvikle byen de bor i. Det sikrer at man får en utvikling i tråd med det folk ønsker, sier Astrup.

Ministeren røpet at det ikke var hans første tur til Hamar:

– Jeg har vært her flere ganger, og derfor kan jeg også si at det har vært en utvikling. Sjøsiden er blitt veldig fin. På en dag som dette var det mange mennesker ute, så det tyder jo på at folk tar byen i bruk. Og det er jo veldig bra.

Varaordfører Knut Fangberget brifet gladelig sitt partifelle.

– Hamar har hatt en langsiktig strategi med å utvikle byen. Vi har brukt de siste 20 årene på å komme dit vi er nå. Og vi har en klar plan på hvordan vi ser for oss de neste 20 årene.

– Ministeren kunne ha hjulpet oss med jernbametrasévalget, men det har han ikke mulighet til å si noe om nå. Vi føler uansett at vi har tatt startskuddet for å etablere «fjordbyen», ved å fjerne jernbanen, sier Fangberget.

– Hva håper du at ministeren tar med seg fra Hamar-besøket, ordfører Einar Busterud?

– Jeg håper at han tar med seg at vi er en by med mange muligheter, som har gjort mye for å utvikle oss. Men som fortsatt har langt igjen før vi kan si oss fornøyde.

– Hva slags drahjelp kan han gi Hamar?

– Det som er håpet er at han ser de utfordringene som byer på størrelse med Hamar har, og tenker litt rundt hva myndighetene kan gjøre for å hjelpe disse byene framover. Det blir veldig mye fokus på Oslo, Bergen og Trondheim. Men de andre byene har også sine utfordringer, om enn i mindre målestokk, sier Busterud og legger til:

– Vi har uansett noe annet å tilby enn det Oslo har. Folk trives i byer på Hamars størrelse.

Dette sa juryen om Hamar

«Sentrumsområdet i stasjonsbyen Hamar har de siste årene blitt transformert gjennom betydelig satsing på byrom, arkitektur og medvirkning. Nytt kulturhus med opparbeidet torg og restaurert basarbygning gjør sentrum sterkere og har gitt ny giv til bylivet. Byen har gjenskapt kontakten med Mjøsa med rekreasjons- og aktivitetsområdet Koigen med basketballbane, sandvolleyball, skateanlegg og badestrand. Juryen oppfatter at dette har gitt byen fornyet attraktivitet, hvor byrom legger til rette for selvorganisert aktivitet og opprustede gateløp tilpasses kollektiv, sykkel og gange.

Sentrumsutviklingen framstår som helhetlig og langsiktig, med gode planer, prosesser og resultater. Kommunen har arbeidet systematisk med å innhente kunnskap om hvordan byen fungerer. I dette arbeidet virker Hamars ByLab å være et viktig verktøy for medvirkning, samtidig som det har vært fokus på samarbeid mellom gårdeiere og andre sentrumsaktører. Juryens inntrykk er at Hamar har vist evne til gjennomføring og at arbeidet har gitt solide resultater gjennom økt byliv, omsetning og befolkningsvekst.»