Tok med statssekretæren på befaring på lokalvegene: – Hun fikk se at det er mye trafikk

VAR PÅ BEFARING: Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (f.v.), fylkespolitiker og Hamar-politiker Charlotte Veland Hoven og statssekretær Ingelin Noresjø var i forrige uke på befaring på lokalveger i Ringsaker og Hamar hvor det meldes at trafikken har økt på grunn av sidevegsbommene.

VAR PÅ BEFARING: Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (f.v.), fylkespolitiker og Hamar-politiker Charlotte Veland Hoven og statssekretær Ingelin Noresjø var i forrige uke på befaring på lokalveger i Ringsaker og Hamar hvor det meldes at trafikken har økt på grunn av sidevegsbommene. Foto:

Da statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i forrige uke var innom Ringsaker, var det ikke bare for å bringe nyheten om at det nå snart er mulig å få amerikanske skiltstørrelser på kjøretøyet.

DEL

(Ringsaker Blad) For samferdselsminister Knut Arild Hareides (KrF) statssekretær var ikke bare i Brumunddal, men var også rundt i bil på lokalveger i Ringsaker og Hamar sammen med stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) og fylkes- og Hamar-politiker Charlotte Veland Hoven (KrF).

Ringsaker Blad sendte etter å ha blitt kjent med statssekretærens befaring på lokalvegene hvor meldingene om økt trafikk er mange, flere spørsmål til Noresjø:

– På sidevegsbommene i Løten og Elverum, jamfør utbyggingen av riksveg 3/25, ble det avgjort at det blir gratis å passere fram til nyttår. Hvorfor ble det slik der, samtidig som det må betales på sidevegsbommene på Furnesvegen på Bergshøgda i Ringsaker og Vien i Hamar?

– Ringsaker Blad får mange meldinger fra innbyggerne om økt trafikk på bygdevegene etter at bommene på Furnesvegen ble satt i drift. Dette er veger som passerer skoler, deriblant Kirkenær skole, Stavsberg skole, Kylstad skole og Mørkved skole i Ringsaker. Det er langt mellom gang- og sykkelveger på disse vegene. Hva tenker samferdselsdepartementet om disse rapportene?

– Du var onsdag på en befaring i området sammen med Tor André Johnsen og Charlotte Veland Hoven. Hvilke tanker gjør du deg om det du ble vist og så, og hva var budskapet fra de to politikerne?

RB spurte også hvorfor det har tatt over ett år å treffe en avgjørelse, etter at regjeringen først i Granavolden-plattformen slo fast at sidevegsbommer i nye vegprosjekter skal unngås, før det så i midten av august i fjor ble kjent at også alle eksisterende prosjekter skulle gås gjennom, for å se om det var mulig å fjerne sidevegsbommer i disse prosjektene.

Slik er svaret

Onsdag morgen kom et samlet svar fra statssekretæren, som ikke sier noe nærmere om når det kan bli tatt en avgjørelse om bommene på Furnesvegen:

– Som kjent er rammene for bompengeopplegget bestemt av Stortinget – og bompengene har et formål. Lokalpolitiske myndigheter sluttet seg til bom på sideveg og plasseringen av bomstasjonen i dette prosjektet. Endrer man på rammene for et bompengeprosjekt ved å fjerne bom på sideveg endrer man økonomien i prosjektet. Det kan medføre krav til ny stortingsbehandling. Vi har bedt om en helhetlig gjennomgang av bom på sideveg. Oppdraget ble gitt til Statens vegvesen og Nye Veier i fjor høst. Når vi har mottatt svar på oppdraget og vil vi kunne se på og vurdere tiltak for å imøtekomme lokale brukere og ivareta økonomien i prosjektet. Det kan være passeringstak, timeregler, brikkerabatt og eventuelt endring av takstene. Men dette er noe vi som sagt må komme tilbake til, når vi har fått svar på oppdraget, svarer Noresjø, og skriver slik om befaringen onsdag sist uke:

– Jeg er godt kjent med at flere ønsker endringer i bompengeopplegget, og derfor var det også en nyttig befaring jeg var med på. Alle unntak som kommer noen til gode, som lavere takster eller fjerning av en sideveisbom, må betales av noen andre. I tillegg kommer kostnader ved forlenget innkreving, flere rentekostnader og administrative kostnader. Nå må vi først få svaret på oppdraget på plass, før vi vurderer dette videre, skriver hun.

– Uforpliktende svar

Stortingsrepresentant Johnsen sier til Ringsaker Blad at det under befaringen ble kjørt på de fleste lokalvegene som rapporteres berørt og hvor det oppleves økt trafikk.

– Jeg føler at statssekretæren forsto problemene, og at hun var lyttende da vi var rundt på befaring. Hun fikk ikke bare se vegene trafikken har flyttet seg over til, hun så også trafikken. Selv om det ikke var rushtid, så fikk hun se at det var mye trafikk. Det er ikke nødvendigvis slik at Hareide selv må se, Noresjø er ansvarlig for veg og bom, og hun har fått et delegert ansvar fra ministeren, sier Johnsen.

Frp-politikeren er dog ikke fornøyd med svaret Ringsaker Blad har mottatt fra statssekretæren.

– Det er et uforpliktende svar, og jeg kjøper ikke det som blir brukt som hovedargument for å ha bom på Furnesvegen, nemlig frykten for at E6 ikke skal bli finansiert. I Granavolden-plattformen, som regjeringen forholder seg til, så står det slik at det kun skal være bom på sidevegen dersom det må til for å finansiere prosjektet. Nye Veier presenterte nylig tall som viser at trafikken på E6 er høyere enn forventet. Så tallene er klare, det må ikke være bom på Furnesvegen for å finansiere E6, sier han.

Johnsen gjentar det Frp flere ganger har foreslått, og blant annet foreslo i fylkestinget: At det bør være en prøveperiode på to år uten bom på sidevegene. Stortingsrepresentanten er overbevist om at trafikkresultatene fra en slik prøveperiode vil vise at det ikke er mange som velger å kjøre Furnesvegen framfor E6 for å slippe bom.

– Vi er overbevist om, at når de resultatene kommer, så vil de vise at vi ikke trenger bom på sidevegen. Vi håper regjeringen vil være med på en slik prøveperiode, og tror det er mulig å få til det, sier han

Har blitt kontaktet av mange

KrF-politiker Veland Hoven, som både sitter i fylkestinget og i kommunestyret i Hamar, stemte selv for Frps forslag om en to års prøveperiode da saken var oppe i fylkestinget.

Hun forteller til RB at hun som Hamar-politiker har blitt kontaktet av mange hamarsinger som også på den siden av kommunegrensa forteller om økt trafikk på flere lokalveger den siste tiden.

– Jeg ferdes selv slik at jeg kan se at det er økt trafikk, og jeg kjenner mange som bor langs veger hvor det fortelles om økt trafikk. Det er mange skoler som blir berørt, både i Ringsaker og Hamar, og de fleste som kontakter meg, er bekymret for økt trafikk på veger hvor det også ferdes skolebarn, sier Veland Hoven.

– Blir tatt på alvor

Hun mener det viser at samferdselsminister Knut Arild Hareide tar saken om bommer på sidevegene på alvor når statssekretær Ingelin Noresjø, med ansvar for veger og bommer, kommer på befaring.

– Jeg har selv snakket med Hareide, og han er godt informert om saken. Når de sender Noresjø, så opplever jeg at vi blir tatt på alvor. Samtidig må regjeringen se et større bilde enn hva vi gjør lokalt, sier Veland Hoven.

Hun sier dette om befaringen på lokalvegene med statssekretæren:

– Det var fint å få vist utfordringene, og hvor stor trafikk det er, og vi håper at det vil veie tungt når avgjørelsen skal tas. Jeg mener forslaget om en prøveordning med to år uten bom på Furnesvegen er et godt forslag. Nå ser vi at det er flere passeringer på E6 enn antatt, og det kan forhåpentligvis være en av flere omstendigheter som gjør at bommene kan tas bort, sier KrF-politikeren.

Artikkeltags