Slik kan ny rundkjøring inn på Midtstranda bli

Artikkelen er over 4 år gammel

Forslaget til endring av adkomsten til Midtstranda i Hamar er nå lagt ut på høring. Fristen er 7. desember.

DEL

Det er i forbindelse med reguleringen av nye E6 mellom Kåterud og Arnkvern og Rv. 25 mellom Åker og Åkersvikavegen et Statens vegevesen har gjort noen endringer i adkomsten til Midtstranda.

Reguleringsplan for overnevnte lå ute til ettersyn våren 2015 og det ble da påpekt enkelt momenter med adkomsten til Midtstranda. Dette er nå endret og sendt ut på høring.

"Det foreligger to alternative forslag til revidert plan for kryss med riksveg 25 og tilknytning til internvegnettet på Midtstranda. Som det kommer frem av planforslaget har de to alternativene ulike konsekvenser i forhold til arealinngrep, bygninger og trafikale hensyn.", skriver Statens vegvesen på sine sider.

Artikkeltags