Siktet sjåfør hadde ikke førerkort og forsøkte å jukse med kjøre- og hviletid

ALVORLIG ULYKKE: Om morgenen tirsdag 21. februar fikk en trailer sleng på hengeren på riksveg 3 ved Hovdmoen nord for Rena. Hengeren traff en personbil. Trailersjåføren må trolig møte i retten i neste uke for å svare for seg. (Foto: Privat)

ALVORLIG ULYKKE: Om morgenen tirsdag 21. februar fikk en trailer sleng på hengeren på riksveg 3 ved Hovdmoen nord for Rena. Hengeren traff en personbil. Trailersjåføren må trolig møte i retten i neste uke for å svare for seg. (Foto: Privat)

Artikkelen er over 3 år gammel

Tirsdag 21. februar kolliderte en personbil med en vogntoghenger som kom over i motgående kjørefelt på riksveg 3 nord for Rena. Vogntogføreren, en polsk mann i 40-åra, sitter varetektsfengslet – siktet for blant annet alvorlig skadeforvoldelse med motorvogn.

DEL

(Østlendingen) Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 280, «Uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse». Strafferammen for brudd på denne paragrafen er tre års fengsel.

Sjåføren er også siktet for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3, den såkalte aktsomhetsregelen.

Her heter det at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Han er også siktet for å ha kjørt uten gyldig førerkort.

Ikke første ulykken

Det er ikke første gang mannen er innblandet i alvorlige trafikkulykker i Norge.

Mandag 7. desember 2015 skjedde det en tilsvarende ulykke på E8 ved Sjøvollan mellom Nordkjosbotn og Tromsø.

I Nord-Troms tingrett sto mannen tiltalt for å ha kjørt semitrailer «uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom. På bakgrunn av svært glatt vegbane samt manglende kjøreerfaring på vinterføre, holdt han en etter forholdene for høy hastighet, slik at kjøretøyet hans kom over i motsatt kjørebane og kolliderte med en møtende» ... «personbil

Sjåføren i personbilen ble påført alvorlige skader under kollisjonen og ble flydd til sjukehus med luftambulanse. Her ble det umiddelbart satt i gang livreddende behandling, etter at vedkommende ble påført blant annet store blødninger, en rekke skader på indre organer og bruddskader over store deler av kroppen.

I denne saken ble sjåføren dømt til 36 dagers fengsel og kjøreforbud Norge i to år.

Denne dommen ble anket inn for lagmannsretten 9. februar og er derfor ikke rettskraftig.

Ferdig etterforsket

Innlandet politidistrikt har etterforsket saken ferdig og har reservert tid til behandling av saken i Sør-Østerdal tingrett. Går alt etter planen vil saken komme opp for retten fredag 7. april.

I forbindelse med etterforskningen har man ikke kunnet peke på en klar årsak til ulykken.

– Mye kan skje under kjøring. I dette tilfellet har vi ikke noen god grunn til at det skjer, annet en at det har skjedd. Rapporten fra Statens vegvesen konkluderer med at det ikke var noe ved kjøretøyets tilstand som skulle tilsi at denne ulykken skulle skje. Årsaken til ulykken må være noe annet, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Sondre Halvorsen.

Det etterforskningen imidlertid har klart å bringe på det rene er at sjåføren på et eller annet tidspunkt forut for kollisjonen tok ut sjåførkortet av fartsskriveren i bilen. Det er noe man typisk gjør for å jukse med kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Det er også lansert en teori om at det skjedde en punktering forut for ulykken.

Alt dette vil påtalemyndigheten komme tilbake til i forbindelse med behandlingen i tingretten.

Statsadvokaten avgjør

Alvorlighetsgraden i saken gjør at det er Statsadvokatene i Hedmark og Oppland, ikke Innlandet politidistrikt, som tar ut tiltale i saken.

Politiadvokat Halvorsen opplyser overfor Østlendingen at saken nå er oversendt nettopp dit for avgjørelse.

Etter alt og dømme ender dette opp med en eller annen form for tiltale.

Den så langt siktede polakken sitter fortsatt varetektsfengslet.

Politiet ba i sin tid om å fengsle mannen for å hindre at han rømte landet.

– Vi ønsker med dette å forhindre at han unndrar seg straffeforfølging, men det er også et poeng for påtalemyndigheten at mannen møter i retten i forbindelse med hovedforhandlingen, sier politiadvokat Halvorsen.

Østlendingen har ikke kommet i kontakt med mannens forsvarer for kommentar i saken.

Vogntogsjåfør siktet etter alvorlig ulykke, politiet frykter han skal rømme 

Artikkeltags