Her smeller det i Hamar-trafikken

ULYKKESKART: Dette kartet viser samtlige ulykker i Hamar kommune fra 1987 og til 2014. Ulykkene er kategorisert etter skadegrad der grønn er lettere skadet, gul er alvorlig skadet, oransje er meget alvorlig skadet og rød er drept. Informasjonen er også plassert på punktet der ulykken skjedde og på vårt interaktive kart på www.hamar-dagblad.no så kan du få informasjon om hver enkelt ulykke ved å klikke deg rundt på kartet.

ULYKKESKART: Dette kartet viser samtlige ulykker i Hamar kommune fra 1987 og til 2014. Ulykkene er kategorisert etter skadegrad der grønn er lettere skadet, gul er alvorlig skadet, oransje er meget alvorlig skadet og rød er drept. Informasjonen er også plassert på punktet der ulykken skjedde og på vårt interaktive kart på www.hamar-dagblad.no så kan du få informasjon om hver enkelt ulykke ved å klikke deg rundt på kartet.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Fra 1984 og fram til 2014 har det vært 1124 trafikkulykker i Hamar. 954 av dem hører du nesten ikke om.

DEL

SE INTERAKTIVT KART NEDE I SAKEN:

Dette er nemlig ulykkene der én eller flere personer blir lettere skadet eller betegnes som fysisk uskadd.

Dette er ulykkene som media har svært lite fokus på og som gjerne har tittel med positiv inngang. Gjengangerne er: «Slapp unna med lettere skade» eller «Kom uskadd fra ulykken».

De ender stort sett som en notis.

LES OGSÅ: – Et helt annerledes kart om 30 nye år

– De ulykkene der det i utgangspunktet ser ut som det går bra, kan gi store konsekvenser. Selv om skadekreftene ikke ser store ut, kan det føre til skader som gir smerter som preger hverdagen. Det er også mange udiagnostiserte lette til moderate hodeskader som gir store følger for de det gjelder, sier Ingeborg Dahl-Hilstad, leder i generalsekretær i Personskadeforbundet LTN (PLTN).

Lang veg tilbake

Dahl-Hillestad forteller at vegen tilbake kan være lang for mange.

– For noen av disse kan veien tilbake være tung, for dem som faller ut av arbeidslivet på grunn av en slik skade er det ekstra vanskelig fordi årsaken virker utydelig. I tillegg er dette usynlige skader som kan være vanskelig å forstå for omgivelsene, sier hun.

Kan være alvorlig

Bak ulykkene, som for omgivelsene kan virke små, kan det ligge mye.
Senter for Krisepsykologi har utarbeidet nettstedet kriser.no og skriver følgende:

«Det er viktig å være oppmerksom på at både de som er kommet lettere til skade og uskadde ulykkesoffer, kan være i risikosonen for å utvikle alvorlige psykososiale vansker».

Daglig leder, Unni M. Heltne, har vært med å forfattet dette.

– Når det gjelder en trafikkulykke og psykologiske skader etter disse så avhenger det av i hvor stor grad den eller de involverte opplevde dramatikk og fare. Dette henger veldig tett sammen, sier hun og fortsetter.


– Jo større grad av fare og dramatikk man har opplevd, jo større kan ettervirkningen bli. Mange vil spørre seg om man var i livsfare eller kanskje barna var det.

Kostbare ulykker

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har regnet ut hva en enkeltulykke koster samfunnet. Det er sett på medisinske, materielle og administrative kostnader, samt produksjonsbortfall og velferdstap.

Dermed ender regnestykket med at en ulykke med lettere skade koster samfunnet 714.000 kroner, mens en ulykker med kun materielle skader koster 30.00 kroner. Til sammenlikning belaster en dødsulykke samfunnet med 36 millioner kroner ifølge TØI.

Fra vegvesenets base har vi tatt ut data som viser at det i Hamar kommune fra 1987 til 2014 var 954 trafikkulykker der personer pådro seg lettere skader.

Og ser man disse i sammenheng med den samfunnsøkonomiske kostnaden så kan det anslås at disse, for mange ubetydelige ulykkene, har kostet samfunnet godt over en halv milliard kroner.

Dette viser kartet

En gjennomgang av ulykkeskartet Hamar Dagblad har fått laget viser nøyaktig hvor hver enkelt ulykke i kommunen har skjedd og det forteller noe om årsak, kjøretøy, antall skadde og drepte og skadegrad.

Slik forteller ulykkene seg – antall ulykker med:
● Drepte: 34
● Megen alvorlig skadd: 10
● Alvorlig skadd: 116
● Lettere skadd: 954
● Uskadd: 4 (Registreringen av disse startet først i 2013).

Ulykkestallene viser også at det er i det tett trafikkerte sentrum at de aller fleste ulykkene skjer.

I midtbyen skjedde det hele 375 ulykker i tidsperioden, men om man tar med bydelene i umiddelbar nærhet av bykjernen så stiger tallet til 674 ulykker i løpet av de 27 siste årene.

På Ridabu alene har det vært 100 ulykker i løpet av disse årene.

Hamars farligste kryss

Det er krysset som binder Hamar sentrum med Hamar vest som stikker seg fram som Hamars mest ulykkesutsatte kryss.

Krysset på fylkesveg 73, som forbinder vegene Grønnegata, Hakabekkvegen og Karl Jemtesgate har vært ulykkesutsatt siden 1980-tallet.

Så sent som i januar i fjor smalt det i krysset og det var ulykke nummer 27 i akkurat dette krysset. I september 2012 ble fartsgrensen inn mot krysset i Hakabekkvegen satt ned fra 50 til 40 kilometer i timen. Da hadde det allerede blitt innført vikeplikt inn i krysset fra Grønnegata og Karl Jemtes gate. Det skjedde i november 2009. Sikten har også blitt utbedret.

Ulykkestallene fra dette krysset viser at det fra fartsgrensen ble satt ned og det ble innført vikeplikt så har det kun skjedd tre ulykker i krysset.

Flest drept i sentrum

Av de 34 ulykkene som endte tragisk med dødsfall så har ti av disse skjedd i Hamars sentrumsgater. I fem av disse ulykkene er det myke trafikanter som har mistet livet. I samme periode har det vært åtte dødsulykker på E6 og åtte på riksveg 25.

Det i er sentrum og tettbebygde områder at det skjer desidert flest ulykker med skadegrad alvorlig eller meget alvorlig skadet viser vår oversikt.

Artikkeltags