Det er viktig med brubyggere mellom læretid og yrkesliv, og i Eidsiva gjøres dette i form av lærling- og traineeordninger, og i samarbeid med organisasjoner som Ungt Entreprenørskap. Lærlingordningen tilbyr unge en veg inn i yrkeslivet gjennom god veiledning og oppfølging.

I bestefars fotefar

Truls Wedvik Larssen begynte som lærling i Eidsiva Bioenergi i 2018 og etter læretiden på et og et halvt år dukket muligheten om fast ansettelse opp.

– Det har ikke alltid vært åpenbart at det var dette jeg ville drive med. Jeg begynte på teknikk og industriell produksjon på videregående, men tok så et kryssløp over til automasjon. Bestefaren min jobbet som teknisk sjef og alt mulig-mann på Hamar Bryggeri, og det var sånn jeg fikk øynene opp for faget. Jeg leste meg opp på nettet, og fant ut at automasjon var det jeg ville drive med. Etter videregående søkte jeg meg inn på lærlingplass hos Eidsiva Bioenergi på Trehørningen, og den fikk jeg, sier han

Skryter av oppfølgingen

Wedwik Larssen er veldig fornøyd med hvordan han ble ivaretatt i form av oppfølging og veiledning

– Det ble godt tilrettelagt for meg under læretiden. Jobben måtte jeg gjøre selv. Men det kombinert med jevnlige samtaler om utvikling og kompetanse opp mot læreplan i tillegg til oppfølging fra leder og andre fagarbeidere utgjorde i sum at jeg følte meg godt rustet når tiden var inne for fagprøven, forklarer Truls.

– Veldig gledelig

På samme tid som Truls sin læretid var over, ble det utlyst ledige stillinger på Trehørningen energisentral. Truls ble anbefalt av sin leder til å søke, og han ble etter en rekrutteringsprosess tilbudt fast jobb som driftsoperatør.

– Nå jobber jeg som driftsoperatør, hvor jeg både drifter og kjører anlegget, og dermed sørger for god og stabil drift og flyt med fjernvarme til Hamar og omegn. I hverdagen jobber jeg med alt fra enkle oppgaver, til større prosjekter hvor jeg bidrar med det jeg kan. Jeg vet at jeg jobber i et selskap i vekst, hvor det skjer mye. For meg som har klare mål om å jobbe mer rendyrket med automasjon er det godt å vite at det finnes muligheter til vekst og utvikling også for ansatte, sier Truls.

Leder for Drift og Teknologi i Eidsiva, Marit Storvik, synes det er gledelig at lærlingene ønsker å fortsette i bedriften etter læretiden.

– Vi legger mye i å plukke de «riktige» lærlingene, og sikre at vi som lærlingebedrift kan tilby en god lærlingperiode. På den måten sikrer vi at vi er en attraktiv lærlingbedrift og kan tiltrekke oss gode og motiverte kandidater. I dette tilfelle gikk Truls rett over fra læretid og inn i et vikariat, før det åpnet seg en fast stilling. Men da hadde han både fått vist seg gjennom lærlingtiden, sommervikariat og vikariat før han kunne søke på stillingen, der han måtte konkurrere med andre søkere. For oss er det veldig gledelig å se at lærlinger ønsker å utvikle seg videre og fortsette karrieren hos oss, sier hun.

Administrerende direktør i Eidsiva Bioenergi, Ola Børke, synes det er moro å kunne rekruttere fra egne lærlinger.

– Vi lyser ut stillinger med mål om å tiltrekke oss den beste kompetansen og motiverte medarbeidere, det er naturligvis ekstra moro når vi ansetter dyktige personer som har vært lærlinger hos oss, og som ønsker å fortsette karrieren her videre, sier han.