Tungbilskolen AS er med sine fire avdelinger på Østlandet, den største kjøreskolen for tyngre kjøretøy i landsdelen. Selskapet er underlagt Haugesund-baserte TK Trafikkskole. De er fra før lokalisert i Drammen, Sarpsborg, Hønefoss og fra 10. januar var de altså etablert i Hamjern-området ved Espern.

Tungbilskolen har 20 faste ansatte, og driver med 16 lastebiler og fem busser/ minibusser. Avdelingen på Hamar skal primært dekke opp en rammeavtale med Forsvaret på Rena og Terningmoen. Via denne avtalen har Tungbilskolen utdannet om lag 150 sjåfører årlig gjennom seks år. Fram til nylig hadde Tungbilskolen filialer både på Rudshøgda og i Elverum, men er nå samlet på Hamar. Rammeavtalen med Forsvaret, som nå er inne i sin andre fireårsperiode, står for om lag nitti prosent av omsetningen, men nå vil daglig leder Bjørn Johan Haugen ha flere beina å stå på.

– Samarbeidet med Forsvaret fungerer godt, men rammeavtalen med er ikke nødvendigvis evigvarende og skal legges ut ut igjen på anbud om to år, så nå vil vi i større grad inn på det sivile markedet. Her i distriktet er det liten konkurranse. Det er bare Sevendal som tilbyr denne type opplæring og de klarer ikke å ta unna alt. Sørover må vi helt til Kløfta for å finne neste tungbilskole. Beliggenheten her er vi veldig fornøyde med, og vi er komfortable med å flytte hit, forteller Haugen.

Sikker jobb

Til dagens ungdom som er usikre på hvilken yrkesretning de skal velge har Haugen følgende å si:

– Ifølge Nasjonal Transportplan anslås det at innen 20 år vil det være fire ganger mer godstransport på vegene enn det er i dag. De som velger transport som yrkesveg gjør et trygt valg. Dette gjelder både maskinførere og lastebilsjåfører. Det bygges overalt og det vil alltid være et behov for sjåfører, sier Haugen.

Et behov som vil øke i takt med dette er folk til å lære opp alle de nye tungbilsjåførene. På dette området takker folk av oftere enn noen klappes inn akkurat nå.

– Det er en høy snittalder på disse kjørelærerne og det forsvinner flere ut i pensjonisttilværelse enn det kommer til. Det utdannes få hvert år, så vi må gjøre noen rekrutteringstiltak. Vi har blant annet en intensjonsavtale med en skole som går ut på at vi tilbyr de som utdanner seg til sjåfører på liten bil støtte til å ta førerkort på tyngre kjøretøyer. Dette er en avtale som koster oss litt, men det sikrer oss arbeidskraft, forteller Haugen.

Stort mangfold

Det å kjøre lastebil har historisk sett vært et mannsdominert yrke og det er fortsatt stor overvekt av menn bak rattet på de tyngre kjøretøyene, men Haugen kan fortelle om en positiv trend.

– Det begynner å bli stadig flere damer i bransjen og det er bra. Det finnes ingen grunn til at damer ikke skal kunne mestre dette og det er viktig at vi får mangfold i bransjen, sier han.

Nå som man forhåpentligvis kan se pandemien i bakspeilet ser Haugen fram til å kunne gjenoppta normal drift.

– Vi har vært relativt heldige driftsmessig gjennom koronaperioden, men vi har på grunn av krav om avstand og maksbegrensninger på antall personer sett oss nødt til å halvere klasseromsundervisningen vår. Det har vært merkbart. De som ikke har fått plass på kursene står på venteliste, så det er egentlig ikke å regne som tapt inntekt for oss. Der er vi heldigere stilt enn serveringsbransjen, avslutter han.