Kåringen av beste turrute er et nasjonalt prosjekt for å synliggjøre alle turrutene som er etablert gjennom turskiltprosjektet, et samarbeid mellom fylkeskommunene, Friluftsrådenes landsforbund, Den norske turistforening, Miljødirektoratet og Gjensidigestiftelsen.

Det er Oppland og Hedmark fylkeskommuner som er ansvarlig for den lokale kåringen i Innlandet. Vinneren får tilsammen 50 000 kroner fra fylkeskommunene.

I tillegg er også Ilsengstiene Innlandets kandidat i kåringen av Norges beste turrute, som finner sted i Bergen i forbindelse med turstikonferansen i mars.

Om Ilsengstiene

Ilsengstiene ble åpnet i 2014, og stinettet bygger både på eksisterende og nye stier. Prosjektet er et godt samarbeid mellom grunneiere, Hamar og Hedemarken turistforening og Ilseng IL.

Ilsengstiene er lett tilgjengelig fra tettstedet Ilseng, fra buss- og togstasjon og fra mange plasser i bygda/kommunen. Stinettet er også koblet med andre stinettverk, både ved Ådalsbruk, Løten og Romedal og det er i bruk både sommer og vinter.

Stinettet er markedsført blant annet gjennom egen hjemmeside og Facebook. Det er arrangert mange fine turer, befaringer og aktiviteter, og Ilsengstiene er løftet frem som et utmerket eksempel på flere regionale og nasjonale konferanser med friluftsliv, stedsutvikling, folkehelse som tema.

Scoret høyt på kriteriene

Ilsengstiene scorer høyt på vurderingskriteriene knyttet til kåring av årets tursti. Disse kriteriene er:

  • Turrute der folk bor og oppholder seg
  • Aktivitets- og markedsføringstiltak
  • Nærheten av holdepunkt, knutepunkt for kollektivtrafikk
  • Opplevelseskvaliteter som øker attraktivitet

Stiene har totalt fått tildelt 135 000 kroner av Nasjonalt turskiltprosjektet, og arbeidet er utført i henhold til nasjonal mal for skilting og merking. Det er også tildelt spillemidler til nyetablering av stier og bruer.

Turrutene går inn og ut av et innbydende kulturlandskap, tettbebyggelse og skogsområder. Spesielt er vandringen langs Svartelva en opplevelse med fine rasteplasser, gapahuker og et rikt dyre- og fugleliv. Ilsengstiene har også mange tilførselsstier, slik at det totale stinettet utgjør mer enn 20 km.

18 stifaddere jobber jevnlig med vedlikehold og ettersyn av stiene