Nytt tilbud til voksne arbeidstakere uten fagbrev

INFORMASJONSMØTE: Tove Spikkerud fra Senter for voksnes læring og rådgiver Anita Aasterud fra Hedmark fylkeskommune ga informasjon om «Fagbrev på jobb».

INFORMASJONSMØTE: Tove Spikkerud fra Senter for voksnes læring og rådgiver Anita Aasterud fra Hedmark fylkeskommune ga informasjon om «Fagbrev på jobb». Foto:

Voksne arbeidstakere uten fagbrev skal få mulighet til å avlegge fagprøve mens de står i sin vanlige jobb.

DEL

Ordningen «Fagbrev på jobb» er helt fersk. Forskriftene ble ferdigskrevet i forrige uke, og allerede nå er man klar for å sette den ut i live i Hedmark.

– Vi tror dette blir en bra ordning for voksne som står uten formalisert kompetanse, sier rådgiver Anita Aasterud fra Hedmark fylkeskommune.

– Det er uvisst hvor mange arbeidstakere som står uten fagbrev i Hedmark, men ut fra analyse av framtidens kompetansebehov så vet vi at det vil bli en stor økning i behovet for personer med fagutdanning. Fagbrev på jobb er ett av virkemidlene for å levere tilstrekkelig kompetanse med god kvalitet til samfunnet. På landsbasis er det estimert et behov for 90.000 flere fagarbeidere i Norge de neste femten årene.

Aasterud er på rundreise i Hedmark for å snakke om ordningen.

Under et informasjonsmøte på Storhamar videregående skole onsdag møtte hun representanter for bedrifter, opplæringskontorer, NAV, flyktningtjenesten og andre samarbeidspartnere.

– Mottakelsen ute i markedet virker å være veldig positiv. Nå spiller vi ballen over på bedriftene for å finne fram til kandidater til å delta på «Fagbrev på jobb», sier Aasterud.

– Forskriften trådte i kraft 31. oktober, og vi har kommet godt i gang med jobben allerede, sier Tove Spikkerud fra Senter for voksnes læring.

Dette er «Fagbrev på jobb»

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen, som har praksis i faget og som har behov for veiledning og oppfølging før de kan gå opp til fagprøvene.

Deltakerne må være i et arbeidsforhold og ha minst ett års relevant og dokumentert praksis i faget. Dersom man jobber deltid, må praksisen tilsvare minimum ett år i 80-prosentstilling.

Det forutsettes lærekontrakt mellom godkjent lærebedrift og Hedmark fylkeskommune.

Læretiden beregnes ut fra realkompetansevurdering, i regi av fylkeskommunen og som gjennomføres ved Senter for voksnes læring. Det kan man søke på vigo.no. Det skal munne ut i en individuell opplæringsplan.

Det er krav om fem timer sentralgitt eksamen.

Artikkeltags