Utvidet naturreservat da de bygget ny E6

STØRRE. I forbindelse med Nye Veiers bygging av ny E6 forbi Hamar er det viktige naturreservatet i Åkersvika blitt utvidet og nytt sommerbeite for økologiske ammekyr etablert.

STØRRE. I forbindelse med Nye Veiers bygging av ny E6 forbi Hamar er det viktige naturreservatet i Åkersvika blitt utvidet og nytt sommerbeite for økologiske ammekyr etablert. Foto:

Naturreservatet i Åkersvika økte med 50 dekar da det ble bygget ny E6, melder Nye Veier i en pressemelding.

DEL

Det skjedde i forbindelse med Nye Veiers utbygging av ny trafikksikker E6 forbi Hamar.

Under byggingen ble det tatt ut 126 dekar og lagt til 175,5 dekar i naturreservatet Åkersvika.

Det er Werner Christie ved Vidarshov gård som har avstått 100 dekar til naturreservatet.

Et betydelig område på omtrent 100 000 kvadratmeter i naturreservatet er ryddet frem for å berike reservatets naturmangfold og fugleliv. For å holde området i hevd, skal økologiske ammedyr på sommerbeite sørge at området i naturreservatet ikke på nytt gror igjen.

Området ligger mellom jernbanelinjen og Åkersvika. Arealet har i mange år vært gjengrodd og preget av annen unaturlig vegetasjon.

Da Nye Veier skulle erstatte dagens E6 med ny, trafikksikker vei som berører det 4,3 kvadratkilometer store naturreservatet Åkersvika, var kravet fra Fylkesmannen at nytt veiareal innenfor landskapsvernområdet som ble bygget ned, skulle gjenskapes.v gård.

Artikkeltags