Gå til sidens hovedinnhold

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Artikkelen er over 6 år gammel

Kompetanse er avgjørende for å sikre en god omsorg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag er det 34 000 ansatte i sektoren uten formell kompetanse, samtidig som det blir flere eldre og behovet for helse- og omsorgstjenestene blir større. Vi vil i fremtiden ha flere pasienter som trenger høykompetent spesialisert helsehjelp i kommunene, både som følge av samhandlingsreformen, og fordi vi i fremtiden vil få flere eldre med mer komplekse og sammensatte behov enn tidligere.

Andelen eldre stiger kraftig i Hamar, og det er derfor viktig å legge til rette for en god alderdom. Alder eller et pleiebehov er ikke argumenter for å bli umyndiggjort.

Valgfriheten skal ikke begrenses for dem som trenger den mest – eller på de områdene i livet hvor det er viktigst. Mange eldre i Hamar kjenner daglig på ensomheten. Ensomhet er ikke en sykdom, men ensomhet gjør oss sårbare for både psykisk og fysisk helse som har store kostnader for den enkelte, og krever store offentlige ressurser å behandle. Det er viktig at vi ikke glemmer menneskers grunnleggende behov for trivsel i hverdagen.

Hamar Høyre vil:

■ Utvide antall omsorgsboliger tilrettelagt for 24 timers tjenestetilbud

■ Gi beboere på institusjon samme rett til støttekontakt som de som bor hjemme. Behovet skal være styrende – ikke hvor man bor

■ Sette i gang et prøveprosjekt med bokollektiv der eldre bor sammen og hjelper hverandre med hverdagslige gjøremål og i større grad er uavhengig av kommunale omsorgstjenester

■ Bøte på manglende helsefagpersonell fremover for helse og omsorgsoppgaver ved å stimulere til gründervirksomhet. Mange søker seg ut av omsorgsyrket, ikke fordi de er lei omsorgsarbeidet – men fordi de ønsker et skifte av arbeidsform og arbeidshverdag. Hamar Høyre mener kommunen ikke har råd til å miste faglærte og engasjerte personer innen helse/omsorgssektoren. Det må derfor på plass incitament for å etablere små og større private alternativer innen sektoren

■ Samarbeide med private aktører om å tilrettelegge for omsorgsboliger

■ Gjennomføre forsøk med alternative turnusordninger i omsorgssektoren

■ Øke tilgangen til fysioterapeuter med relevant spesialisering

■ Gi gratis tilgang til kommunale varmtvannsbasseng for funksjonshemmedes organisasjoner

■ Stimulere til at kommunen skal samarbeide med frivillige organisasjoner om tilbud som dagavlastning og sosialt samvær

■ Øke bruken av velferdsteknologi for å bedre tjenestetilbudet og øke tryggheten for pasienter, pårørende og ansatte.