Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen leverer – du må bare ville se...

Artikkelen er over 6 år gammel

Hvem er det som skaper arbeidsplasser i Norge – er det staten eller er det privat næringsliv?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er heldigvis en god kombinasjon. Det er likevel ulike forutsetninger for å skape arbeidsplasser. Private er avhengig av inntekter for å kunne investere i arbeidsplasser. Regjeringen har gitt skattelette til næringslivet, blant annet for å gjøre dem konkurransedyktige i forhold til andre virksomheter og for at de skal ha råd til å skape nye arbeidsplasser.

Norge er inne i en utfordrende omstilling med lave oljeinntekter - det ropes oljekrise og stigende arbeidsledighet. I årevis har vi lent oss tilbake på høy oljepris og latt oss bli økonomisk avhengige av den. Vi slapp å tenke nytt og alternativ verdiskapning, det betaler vi prisen for nå. Å skylde på Regjeringen for lave oljepriser blir som å skylde på meteorologene for dårlig vær.

Norge trenger flere ben å stå på. Vi har kunnskapen, teknologien og kapitalen - alle forutsetninger for å klare omstillingen. Regjeringen legger til rette for å skape nye arbeidsplasser, ikke bare nå, men også for fremtiden. Arbeiderpartiet har varslet store skatteøkninger i årene fremover - det har aldri har vært et dårligere tidspunkt å øke skattene på enn nå. Konsekvensen av høyere skatter vil ramme bedrifter som sliter, og enda flere vil slite. Høyre har kuttet skatter og avgifter og varsler enda flere kutt, som skal bidra til vekst og nyskaping. Svaret på behovet for omstilling  er ikke flere offentlige arbeidsplasser - vi kan ikke bytte ut lønnsomme arbeidsplasser i industrien med nye offentlig arbeidsplasser kun for å sysselsette folk. Det kan sette den norske velferdsmodellen i fare.

Regjeringen belønner kommuner som satser på næringsutvikling og legger til rette for nye arbeidsplasser. Det har gjort det enklere for kommunene å bygge vekstkraftige arbeidsregioner og stimulere til flere lokale arbeidsplasser.

Vi er inne i en tid der landet bygges opp igjen etter store vedlikeholdsforsømmelser i samferdselssektoren, vi moderniserer norsk arbeidsliv, vi satser på forskning og innovasjon for å skape trygge arbeidsplasser og vi  bygger veier, baner, sykehus osv, som vil sysselsette mange i årene fremover.

Et av de viktigste grepene Regjeringen har gjort for å møte dagens arbeidsmarked er å modernisere arbeidsmiljøloven fra 1977. Den har stått i kontrast til et arbeidsliv som har forandret seg betydelig siste 30 årene - på lik linje med nordmenns ønsker og krav som forbrukere, arbeidstakere, privatpersoner og arbeidsgivere.  

Omstillingen må gjøres for å bevare det Norge vi har – slik at vi for all fremtid fortsetter å være verdens beste land å bo i.