Gå til sidens hovedinnhold

Stem på Åpen Folkekirke

Artikkelen er over 6 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundets medlemmer er opptatt av valget i september. Særlig av fylkes-

kommunevalget. Det er ikke så rart, for i lokalvalg stemmer mange av medlemmene på egen arbeidsgiver. Økt privatisering eller fortsatt offentlig drift av arbeidsplassen står for eksempel på spill i mange lokalsamfunn. 

Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget er det kirkevalg. Din stemme i kirkevalget kommer til å avgjøre hvordan framtidas folkekirke vil se ut. 

Som medlem i Den Norske Kirke kan du være med å bestemme sammensettinga av det lokale menighetsrådet/soknerådet og hvem som skal sitte i bispedømmerådet/Kirkemøtet.

Maktfordeling

 Menighetsrådet er det lokale styrende organet i kirka. Medlemmene her har ansvar for drifta av den lokale menigheta, og de velger representanter til fellesrådene som ansetter de lokalt, kirkelige ansatte. Bispedømmerådene rundt omkring i landet ansetter bl.a. alle prester, men utgjør også Kirkemøtet. Kirkemøtet er den nye maktfaktoren i Den Norske Kirke nå når båndene til staten er løsere. Det er Kirkemøtet som med sitt omstridte vedtak i forrige periode, bestemte at det foreløpig er umulig for homofile og lesbiske å gifte seg kirkelig.

I endring

Fagforbundet har ca 1500 medlemmer som arbeider i kirkelig sektor. Den Norske Kirke som arbeidsgiver er i endring,  og for ansatte betyr det utrygghet. Det er uro knytta til omorganisering, arbeidsgiveransvar, tariffavtaler og hvilke prosesser politiske vedtak i Kirkemøtet fører til. Det er  avgjørende å få inn de riktige folka i de riktige posisjonene for å ivareta de ansatte. Det er folkekirka som er i spill med hensyn til åpenhet og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Velg lista Åpen Folkekirke

Fagforbundet har vedtatt å oppfordre medlemmene til å stemme på Åpen Folkekirke i årets kirkevalg. Det er folka på listene til Åpen Folkekirke som best ivaretar medlemmenes interesser.; «Kirken skal ha en helhetlig tilsettingspolitikk der søkere ikke diskvalifiseres på bakgrunn av kjønn, samlivsform, seksuell orientering, funksjonsnivå, alder eller etnisitet.»

Alle kandidater som stiller på Åpen Folkekirkes lister forplikter seg til en politikk som samsvarer med Fagforbundets verdier og forpliktelser. 

Bruk stemmeretten i kirkevalget!