Gå til sidens hovedinnhold

Vil tilbake i toppen av rådhuset

– Blir jeg valgt er det verst for meg. Blir jeg ikke valgt så er det verst for Hamar, sier BBLs Einar Busterud og smiler spøkefullt.

Artikkelen er over 6 år gammel

Gamleordføreren trives med valgkamp og at han kan servere spissformuleringer. For Einar Busterud ønsker seg virkelig tilbake i toppetasjen på rådhuset.

Kommunen bør ha en frontperson som snakker tydelig, er folkelig og har vyer

Einar Busterud

– Mangler tydelighet

– Det er viktig å være tydelig på hvor en vil. Hamar er mulighetenes by, og det er de langsiktige sakene som opptar meg. Hvordan bygge innlandshovedstaden? Hvordan skal vi gjøre Hamar enda mer attraktiv for innbyggere og næringsliv? Hvordan utnytter vi best de naturgitte forutsetningene vi har, og nærheten til Oslo?

– På sikt er vi nødt til å gjøre noe med kommunegrensene. Det er ingen tvil om at kommunegrensene på Hedmarken er irrasjonelle. Fra gården til Trygve Slagsvold Vedum har han sju kilometer til to rådhus, og ni kilometer til rådhuset på Hamar. Jeg ble med NRK opp til et punkt hvor vann- og kloakkrørene krysser kommunegrensa seks ganger.

– Var ikke dere i BBL imot sammenslåingen av Vang med Hamar?

– Jo, men sa også at skulle vi først forandre grensene måtte man lage en Hedmarken-kommune. Vang Bondelag sa allerede i 1991 at skal en få en god arealforvaltning så må en se Hedmarken under ett. Det var veldig fornuftig.

– En samfunnsforsker har sagt til meg at Hamars kommunegrenser er en av de femte verste i landet. Det handler om at Hamar er innkapslet og at mange ikke bor i den kommunen de bruker til daglig. Tenk, under to mil i begge retninger fra Hamar sentrum og vi har over 60.000 innbyggere spredt ut på fire kommuner. Skal en lokke til seg nye etableringer så har en noe å banke i bordet med når en kan vise til slike innbyggertall, sier Busterud.

– Hvordan synes du at Hamar har blitt styrt de siste fire årene?

– Det mangler tydelighet og visjoner. Er det en ting jeg aldri har blitt beskyldt for så det å ikke ha meninger. Det er så mange muligheter som kan utnyttes, men det krever at en er framoverlent og ikke venter på hva andre foretar seg.

Busterud er stolt av milliardutbyggingen i Hamar, men vil ikke ha på seg at pengebruken fra BBL- og Busterud-perioden har ført kommunen inn i økonomisk krise:

– Investeringene har gitt oss en ny by. Det er driftskostnadene man mangler kontroll på i dag. Vi drev med overskudd hvert år gjennom hele 2000-tallet, og fikk til og med beskyldninger mot oss at vi syltet ned penger. Nå har det blitt et annet regime der budsjettdisiplin er oversett. En kommune må styres med pisk og gulrot slik at folk innretter seg etter budsjettrealitetene, og politikerne må ha økonomi på dagsorden hele tiden. Nå er det altså første gang at man driver med underskudd i Hamar og med underskudd forsvinner muligheten for å drive politikk, sier Busterud.

– Og vi må få tilbake åpenheten. Folk må ha innsyn og føle at de har en reell påvirkning rundt hva som skal skje videre.

Mer kunnskap

For å løfte Hamar vil Busterud og BBL satse på Hamar som kunnskapsby:

– Fra grunnskolen og opp til høyere utdanning. Vi er en administrasjonsby, og det bør vises på utdanningstilbudet på høyskolenivå. Også må vi satse på de framvoksende næringene. Bioteknologi og spillklyngen må hjelpes opp og fram, også ved at disse fagene blir synliggjort i grunnskolen. Vi må bygge ut bredbånd, vann og kloakk i Vang, og vi må sette gode og like rammebetingelser for idretten og kulturlivet i hele kommunen.


Jernbanesaken opptar også Busterud:

– Vi skryter av at vi er Mjøsbyen, og da er det meningsløst å legge jernbanen midt i det viktigste kontaktpunktet med Mjøsa. Jeg bruker å si at hadde vi ikke hatt Mjøsa så hadde vi vært som Jessheim.

– Er du like motivert til å bli ordfører nå som sist?

– Ja! Ellers hadde jeg ikke gjort stilt opp. Kommunen bør ha en frontperson som snakker tydelig, er folkelig og har vyer. Jeg har ambisjoner for Hamar og liker å få resultater.

– Hamar må skape utvikling selv, det er ingen andre som gjør det for oss.

Les også vårt møte med ordførerkandidat Knut Fangberget, Høyre.

Neste uke: Morten Aspeli, Arbeiderpartiet.