Gå til sidens hovedinnhold

Boligbygging i Hamar

Katrine Aalstad

Miljøpartiet De Grønne

Artikkelen er over 6 år gammel

Miljøpartiet De Grønne i Hamar tar redaktøren i HD på alvor, og vil gjerne bringe til torgs hvordan vi ønsker å bygge Hamar videre. Vi er jo et parti som vektlegger jordvern, friluftsarealer og vernede biotoper, som redaktøren påpeker.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hamar kommune trenger en befolkningsøkning som er mangfoldig, men med en overvekt av yngre innovative, kunnskapsrike mennesker i etableringsfasen med barn. Samtidig trenger vi å tilby gode boforhold til våre innbyggere som er i en situasjon hvor de ikke kan kjøpe eller leie selv.

BAKGRUNN: Hvor skal Hamar vokse?

For en bærekraftig kommuneøkonomi må vi tiltrekke oss gode skattebetalere. I konkurranse med andre småbyene på Østlandet om de samme innbyggerne må vi tilby mer enn kulturhus, rikelig tilgang på tur i skog og mark, og bading i Mjøsa. Vi er enige i at vi må ha attraktive boliger å tilby, og det til et mangfold av innbyggere. Men vi må også legge til rette for attraktive arbeidsplasser, for å kunne tilby et godt liv til våre innbyggere med mindre pendling, og med mer tid til hverandre.

MDG mener at Hamarregionen nå har en unik anledning til å sette seg i førersetet og tilrettelegge for grønne næringer. Gjennom et bevist samarbeid med eksisterende næringsliv og virkemidler, en tydelig grønn kommunal innkjøpsstrategi, en vriding av Eidsiva vekst mot nyetableringer innen vann, skog og bioteknologi, og tilgjengeliggjøring av tilpasset næringsareal vil kommunen kunne være med å gjøre en forskjell. Vi kan også bruke utbyggingen av nye boliger, med innovasjon og miljøkrav, til å legge til rette for en nyskapende entreprenørindustri. Egne lokale miljøkrav til utbyggerne vil gi en vinn-vinn situasjon, flere innovative, høykompetanse arbeidsplasser og attraktive, unike boområder.

MDG ønsker at det utredes for boligbygging i følgende områder: Ankerskogen videregående, industriområdet rundt Maxi og ishallen, Ingeberg og Øvre Vang. Hamar bør utvikles både innenfor og utenfor byvekst grensen, men på forskjellige måter.

I Sentrum ønsker vi en fortetting og boligbygging i industriområdet rundt Maxi/ Isahallen og gamle Ankerskogen videregående. For boligbygging i sentrum må utbyggerne tilby en variasjon i areal og pris, men tiden for bygging av eneboliger med egen hage i sentrum er forbi, slik vi ser det. Mens grønnsakparseller, grønne fellesarealer og tilrettelagte møteplasser er for fremtiden.

På Ingeberg, som nå skal bygges ut, ønsker vi en planstruktur som minimerer asfaltbruken, har god adkomsten til friarealer, og boliger som er tilpasset barnefamilier og aleneforsørgere i pris og areal. Gode møteplasser, og muligheter for mindre næringer vil være viktig for et levende lokalsamfunn.

Hamar kommune er en mangfoldig kommune i natur og areal, det bør også boligtilbudet vårt være. Vi ønsker å gjøre det mulig å gjøre om småbruk til mindre økogrender. Et bruk på 70 mål, som ikke er driveverdig lenger fordi avlingen ikke kan rettferdiggjøre nødvendige maskiner og utstyr, vil fremdeles kunne være produktiv matjord med en mer manuell driftsform. Vi foreslår at det blir mulig å dele opp småbruk til flere minibruk. Minibrukene kan drives med kollektive driftsformer, eller som hobbygårder med hønehus, småfehus eller drivhus. Da vil denne matjorden produsere mer mat enn den ville gjøre som kornareal eller beite i dag. Og kommunen vil tilby en morderne, svært etterspurt boform for nettopp den gruppen innbyggere vi ønsker at skal bosette seg i kommunen vår.

For alle bolig og næringsutbygging ønsker vi et krav om aktivhusstandard, altså at byggene bygges med egen energiforsyning i form av solcelle, vindmølle etc. Alle nye bygg må også vise til miljøinnovasjon. Videre skal alle nye boligarealer inneha beplanting som ivaretar fugler og insekter, gode naturlige møteplasser for beboerne i form av benker, lekeplasser eller aktivitetshus. Ønsker vi å bygge en bedre, mer innovativ og grønn kommune, som tar ansvar for de utfordringene kloden står oven for, må vi begynne med våre lokale politiske beslutninger. Vi, kommunepolitikerne, må sette oss i førersetet og peke ut veien fremover.