Gå til sidens hovedinnhold

Hvem vil prioritere trygge skoleveier?

Artikkelen er over 6 år gammel

Politikere vil at flest mulig barn skal gå eller sykle til skolen. Men hvem vil sørge for at veien fram til skolen blir sikker?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager inntas veiene våre igjen av små, impulsive og lekende skolebarn. Fordelene ved at de går og sykler til skolen er i utgangspunktet store: Bedre helse, bedre miljø og ofte større trivsel. At barna ikke blir kjørt kan også øke sikkerheten, fordi elevene får kunnskap om trafikken og viktige erfaringer som myke trafikanter.

Når flere skolebarn går og sykler minsker også biltrafikken rundt skolene. Mange steder oppleves morgenene og ettermiddagene som kaotiske når foreldre skal parkere, rygge og kjøre i et område med gående og syklende barn. Dessverre er heller ikke alltid selve veien lagt til rette for at små barn trygt skal kunne gå der. Det kan eksempelvis skyldes for høy fart, kompliserte kryss, mangel på fortau, mangel på gang- og sykkelvei, eller for dårlig sikt.

Rektorene frykter ulykker

Over halvparten av norske rektorer opplever trafikksikkerheten utenfor skolen som et problem. Det viser en undersøkelse blant over 250 skoleledere, gjennomført av Sentio Research for forsikringsselskapet If. Over seks av ti rektorer frykter at det vil skje en alvorlig ulykke ved deres skole. De peker på stor trafikk rundt skolen, foreldrenes levering og henting, høy fart og manglende gang- og sykkelvei som spesielt problematisk. Undersøkelsen viser også at befolkningen deler rektorenes bekymring. Bare 37 prosent mener det gjøres nok for å lage et trafikksikkert miljø rundt deres skole.

Felles ansvar

Foreldre plikter å sende barna sine på skolen. Den plikten følges av retten til å komme trygt fram. Det har skolene et juridisk ansvar for. Derfor bør alle skoler ha kartlagt eventuelle farer som kan møte elevene på veien, og vurdert hvordan disse skal håndteres. Skolene må også bidra med trafikkopplæring, rutiner og gode retningslinjer for trafikksikkerhet. Dette har kommunen som «skoleeier» det øverste ansvaret for.

I tillegg er kommunen eller fylkeskommunen eier av nær sagt alle skoleveier. Det er derfor deres ansvar å bygge gang- og sykkelvei, utbedre farlige kryss, sette opp belysning, lage opphevede gangfelt, etablere fartshumper eller sette ned fartsgrensen. Hvordan ansvaret forvaltes er til syvende og sist opp til fylkestingene, bystyrene og kommunestyrene.

Vi spør derfor alle politikere som går til valg: Hva vil du gjøre for å trygge skoleveiene i ditt lokalmiljø?

Godt valg!