(Ringsaker Blad)

Klokkeslettet er et cirka tidspunktet, men det er det tidspunktet Veidekke har gått ut med gjennom tjenesten "Nabovarsling".

Etter det Ringsaker Blad erfarer vil det bli sprengt i nærheten av Langbakken som er skolevegen til en del av elevene ved Kirkenær. Entreprenøren har satt ut ekstra med vakter under sprengningen.

I og med E6 og Furnesvegen går parallelt og ganske nært hverandre, er sannsynligheten stor for at det blir kø på begge veger. Det er grunn til å smøre seg med tålmodighet.