– Mange lover mye . Vi har hele veien vært tydelige på hva vi har lovet. Derfor legger vi fram et regnskap overfor velgerne rundt hva vi har gjort og ikke gjort, sier Busterud.

Alliansens punktliste

Busterud går igjennom lovnadene fra forrige valgkamp, punkt for punkt.

– Vi lovet at vi skulle rydde opp i Hamar kommunes økonomi og at kommunen skal gå med overskudd i 2017. Kommunen er nå friskmeldt økonomisk og har levert overskudd i flere år, og vi har satt i gang igjen investeringer som var stoppet på grunn av økonomi. Og vi har klatret 90 plasser på Kommunebarometeret, sier Busterud.

Løfte to var ikke å privatisere kommunale tjenester. Her sier Busterud at ingen har blitt privatisert.

– I det tredje løftet sa vi at vi ikke skulle redusere kommunens egeninntekter hvis ikke dette gikk ut over egenproduksjonen. Tjenesteproduksjonen har ikke blitt redusert, den har snarere økt, sier Busterud og plasserer nok en grønn prikk på oversikten.

I det fjerde løftet gikk Regnbuealliansen ut og lovet satsing på hele kommunen, ikke bare byen Hamar.

– Ingeberg er ferdig regulert, vi har fått skoleutbygging på Lunden, satsing på vann- og avløp og bredbåndsutbyggingen har økt fra 30 til 94 prosent.

Femte punkt går på langsiktig by- og kommuneutvikling:

– Vi har fått en ny kommuneplan og mange nye delplaner.

Løfte nummer seks: «Det skal utarbeides et klimaregnskap som blir grunnlaget for en mer konkret og offensiv miljøsatsing».

– Vi var den andre kommunen i landet som innførte klimabudsjett. Klima og miljø er nå førende.

Det sjuende punktet går på jordvern:

– Hamar har bygget ned minst dyrket jord i regionen og vi har ingen store, nye nedbyggingsprosjekter på gang.

– Grønn prikk også på det åttende punktet, om at det skal legges en plan for bygging av vann, avløp og bredbånd utenfor bykjernen. Ny vann- og avløpsplan ble vedtatt i år, og vi fortsetter utbyggingen i spredte strøk, sier Busterud.

Regnbuealliansens niende punkt gikk på tiltak for barn og unge:

– Vi har fått et løft og er nå fjerde beste skolekommune, er inne blant topp 10 som beste kulturkommune og vi har gjenopprettet ungdomskontakten. Vi har flere sosiallærere, fått en bedre skole helsetjeneste og innført et forsøk med mat i skolen. Og det er blitt lesebrett til alle.

Det tiende punktet er det eneste som Busterud velger å dele ut en gul prikk til seg selv og sine alliansepartnere.

– Vi lovet å starte jobben med å innføre det grønne skiftet i Hamar. Men det er spørsmål om hvor langt vi har kommet her. Vi kan blant annet bli flinkere på å gjøre kortreiste innkjøp.

Utenom de ny lovnadene drar Busterud fram flere seire på sin skryteliste:

– Vi har fått bygget eller vedtatt bygget 115 omsorgsplasser. Vi har etablert nærings- og gründerhuset Park og ByLab. Vi har startet opprustning av sentrum og av idrettsanlegg. Som kommune har vi løftet oss veldig mye de siste årene.

Trakk seg

Knut Fangberget fra Høyre er også fornøyd med Regnbuealliansens arbeid de siste årene:

– Vi har vært en allianse med handlekraft og gjennomføringsevne. Og vi kan vise til gode resultater, sier Fangberget.

– Å holde sammen gir handlekraft, supplerer Stig Vaagan fra Venstre.

Men det har ikke vært bare fryd og gammen. Miljøpartiet de grønne (MDG) valgte i fjor å forlate Regnbuealliansen etter uenighet om jordvern og utbygging.

Og Senterpartiets Ivar Skramstad vil onsdag ikke gi et klart svar på om de fortsetter i alliansen etter valget. Der holder man alle muligheter åpne.