Bla i motivene over for å se flere bilder fra byggeområdet.

– Først nå har det gått opp for oss hvor høyt dette nybygget blir når det står ferdig. Vi får Hamars høyeste hus rett inntil lavblokkene våre. Sola forsvinner i alle fall til klokka 12 om dagen, sier borettslagsleder Jan Erik Vestlund, og får støtte av Per Thomas Nygaard, som representerer sin far som er beboer i borettslaget.

– En voldsom «vegg»

Byggeaktiviteten er kommet godt i gang. Store heisekraner er med på å sørge for at nybygg vokser dag for dag.

Første etasje på bygget ved siden borettslaget skal romme en ny Kiwi-butikk og i etasjen over kommer et parkeringshus. Og oppe på toppen av bæringsbygget kommer det ei blokk på hele sju etasjer.

Lenger bak bygges en blokk på seks etasjer. Flere blokker skal bygges i nye byggetrinn

– Se på næringsbygget. Det er allerede like høyt som leilighetene som strekker seg opp til fjerde etasje i blokka i Østenga borettslag. Oppå toppen kommer leilighetene. Det vil i praksis bli sju etasjer høyere enn eksisterende blokkbebyggelse! Ganske voldsomt, sier Nygaard.

– Forenklet kan vi si at det blir ei blokk på ti etasjer som blir liggende klin inntil borettslaget. Tett på eksisterende bebyggelse på fire etasjer. En voldsomt «vegg» reiser seg nå rett ved borettslaget vårt, sier Vestlund.

– Blokkene våre havner i skyggen for dette nye kolossale bygget som nå reiser seg. Solen forsvinner på morgenkvisten. Beboerne får et lite gløtt av solen midt på dagen, sier Vestlund og fortsetter:

– Beboerne våre lurer fælt på hvordan dette blir til slutt. Mange stiller spørsmål om verdien på boligene nå forringes.

– Det kan det vel ikke være noe tvil om, med en sånn vegg som sperrer alt av lys og utsikt mot øst, skyter Nygaard inn.

– Selv om man er enig i at Hamar skal fortettes, så mener vi at kommunen har gått altfor langt og gitt utbygger for frie hender i dette prosjektet. Hedmark fylkeskommune mente at Hamar kommune hadde presset de tillatte høydene litt vel langt i et område med bolighus og lavblokkbebyggelse, men ble ikke hørt, forteller Nygaard.

De innser at man ikke kan få gjort noe med den store naboblokka.

Kampen står nå om den nederste blokken, hvor man nylig har fått godkjent å øke fra fem til seks etasjer.

– Det er den siste endringen som vil medføre at man får skyggen helt inntil vinduene på Østenga. Hele området med blomsterbed og plener, som beboerne bruker om sommeren, blir skyggelagt store deler av dagen. Fellesarealet blir ødelagt, hevder Nygaard.

– Dere kom aldri med noen innsigelse når planene ble presentert?

– Nei, vi må innrømme det. Men vi føler i ettertid at det var gitt for lite informasjon før man gikk i gang, svarer Nygaard,

Haakonsen: – En asfaltørken

Det er Credogruppen som står for utbyggingen av Storhamarsenteret, som består av eiendomsutviklerne Truls og Tom Haakonsen.

De kjøpte Storhamarsenteret og står for utviklingen av bydelssenteret på Hamar vest og byggingen av alle blokkene som nå kommer:

– Dette er byutvikling. Vi har utnyttet en asfaltørken som sto nærmest ubenyttet. Slik vi ser det vil byggene vitalisere området, gi plass til mange nye beboere og skape ny næring, sier utbygger Truls Haakonsen til Hamar Dagblad.

I februar fikk Credogruppen klarsignal av formannskapet til å starte utbyggingen.

I planene som ble lagt fram i vinter skisserte man seks nye blokker i området. Men kan maksimalt bygge 10.000 kvadratmeter med sammenhengende handel/kjøpesenter.

Haakonsen sier at han har forståelse for at det kommer reaksjoner når nybygg av den størrelsen som nå bygges på Hamar Vest oppføres:

– Ingen ønsker at det bygges i sitt eget nærområde. Slik er det alltid. Men vi har ikke fått innsigelser fra naboborettslaget når planene våre ble presentert. Ingen bemerkninger i høringsprosessen. Vi fikk noen innsigelser fra boligeierne på oversiden av bygget, innledet en dialog som ble god, gjorde noen tilpasninger og kom til en enighet, sier Haakonsen.