Barnehagebarna i Kronborg barnehage vant en spesiell premie.