Klokken 10.00 ble det klart at det er Sting som kommer til Hamar.