Sa et endelig nei til fritt skolevalg i Innlandet

BLE HØRT: Fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp) gikk hardt ut mot fritt skolevalg og ble hørt. (Foto: Rune Hagen)

BLE HØRT: Fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp) gikk hardt ut mot fritt skolevalg og ble hørt. (Foto: Rune Hagen)

Fylkespolitikerne har bestemt at det er nærskoleprinsippet som gjelder for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune. Det betyr nei til fritt skolevalg.

DEL

(Østlendingen) Fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp) i Hedmark har advart sterkt mot fritt skolevalg, og hun har nådd fram med advarselen.

– Nærskoleprinsippet handler om ressursutnyttelse. Stort sett byr ikke dette på noen problemer, siden ungdommen helst vil gå på den nærmeste skolen. Utfordringen kommer der flere skoler ligger nær hverandre. Det viser seg at ungdom helst vil gå på store og nye skoler i byene. Det kan gå på bekostning av skoler i distriktene, har Gjestvang tidligere uttalt til Østlendingen.

Nærskoleprinsippet går kort fortalt ut på at opptaket er geografisk styrt, at elevene som hovedregel tas opp på den videregående skolen de ifølge folkeregisteret bor nærmest. Finnes ikke programområdet ved skolen i kommunen de bor, kan de søke til en skole som har programområdet de ønsker. Søkere som ikke har en skole i den kommunen de bor i, tildeles en skole i en av nabokommunene.

Er ulik ordning nå

I Oppland har det vært fritt skolevalg, mens Hedmark har styrt inntaket etter nærskoleprinsippet. Etter møtet i fellesnemnda (felles fylkesting) onsdag er det klart at nærskoleprinsippet skal gjelde i hele det nye fylket. Det til tross for at prosjektleder Tron Bamrud anbefalte fritt skolevalg.

Politiske skillelinjer

I fellesnemnda viste de politiske skillelinjene seg. Posisjonspartiene ønsket geografisk styrt skolevalg i frykt for sentralisering og svekking av distriktsskolene, mens Høyre var like tydelig på valgfrihet og fritt skolevalg. Representantskapet i Innlandet Arbeiderpartiets tok i realiteten valget sist helg, hvor et stort flertall gikk for geografisk styrt inntak.

Felles ferieuker

Fellesnemnda bestemte også at alle skolene skal ha felles høst- og vinterferie fra skoleåret 2020/2021 med vinterferie i uke 9 og høstferie i uke 41. Det betyr at ferieukene i Innlandet vil være forskjellig fra Oslo og det meste av nye Viken fylkeskommune, noe som er i tråd med ønsket til reiselivet i Innlandet.

Artikkeltags