– Vi må få folk opp fly slik at de får se og oppleve hvor viktig flyplassen er for området vårt, sier listetoppene i Hamar Fremskrittsparti, ordførerkandidat Erling Behrens og Petter Larby.

Næringsutvikling

Oppe på Hamar flyplass har Fremskrittsparti-toppene tatt med flyers for en konkurranse som starter i disse dager.

I en femukersperiode fram til valget skal partiet trekke to ukevinnere som får en halvtimes flytur over Hamar.

En hovedvinner skal til slutt få en times flytur over Innlandet.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker at Hamar flyplass skal være i søkelyset denne valgkampen, innrømmer Behrens.

– Hvorfor er det viktig med en flyplass?

– Hamar ønsker å være Innlandets urbane hjerte, og da må man ha en flyplass.

Behrens mener at en flyplass er nødvendig når det kommer til næringsutvikling.

– Hele Innlandet kan få næringer basert på fly. Samtidig ser vi allerede i dag at en del større bedrifter som er etablert i regionen er avhengig av å ha tilgang på flytransport. Da er det ingen grunn til at Hamar skal gi fra seg dette fortrinnet til andre steder så lenge vi allerede har flyplassen her.

– Og flyplassen er viktig for beredskap. Vi har ambulanse- og brannflyging og miljøovervåkning. Vi så hvor viktig flyplassen var under fjorårets tørkeperiode.

Fremskrittspartiet vil samle nødetatene ved flyplassen:

– Flyplassen er et stort område hvor vi kan bygge ut beredskapen, blant annet med arealer til øvelser og lignende for brannvesenet. Og det er ikke utenkelig at også legevakten kan legges hit, sier Behrens.

– De som vil legge ned flyplassen peker på Hamars behov for flere arealer til utbygging. Hva sier du til de?

– Er du med opp i et fly så vil du se hvor mye areal vi har som vi kan bruke i Hamar. Det er mye mer enn du tror. Både i sentrum og oppover mot Ingeberg, Hjellum, Ridabu og Vang. Uten at vi trenger å forsyne oss av dyrket mark.

Behrens mener klimaforkjemperne heller ikke har gode argumenter, og tegner et bilde av en framtid der luftfarten blir mer miljøvennlig:

– Det kommer store endringer. Innen 2040 skal flyene være elektrifisert, og når det kommer til de småflyene, som driver med kortdistanse og som lander på Hamar flyplass, vil utviklingen komme enda tidligere.

Muligheter i utdanning

Lufthavnsjef Steinar Kristiansen kommer til:

– Jeg har sagt det til ordfører Einar Busterud, at Hamar er omtrent 350 kvadratkilometer stort. Hele flyplassområdet er på 0,27 kvadratkilometer. Som er 0,07 prosent av kommunens totale areal. Her ligger det en fungerende flyplass, som man vil ta bort.

Kristiansen forteller om at det nå pågår hektisk aktivitet med opplæring av nye flygere. Selskapet Airex Aviation har etablert seg på flyplassen, som er en underavdeling en større østerriksk flyskole, Punitz.

– Nå utdanner vi cirka 15–20 instruktører i året her på Hamar. Folk som blir trafikkpiloter etter hvert. Her utdannes de hele veien, fra første time til de sitter i cockpiten på et stort passasjerfly.

– Tilbakemeldingene er at flyforholdene i Hamar og over Mjøsa er ideelle. Klima, værforhold ... alt ligger til rette. Og skolen er villig til å utvide og ta imot flere studenter. Men da må være en forutsigbarhet rundt framtiden, og vi må få lov til å legge ny asfalt, opplyser Kristiansen.

– Og Hamar skal jo være en utdanningsby. Dette er en utdanning det virkelig er behov for, skyter Erling Behrens inn.

– Undersøkelser viser at 70 prosent ønsker seg at flyplassen i Hamar består. Velgerne avgjør til høsten.