Derfor legges det opp til to regionale debattmøter i Hedmark med disse to temaene.

Den første debatten skjer på Hamar Teater torsdag om en uke. Den andre skjer i Elverum, på Elgstua, torsdag 29. august.

– Mange saker kjemper om velgernes og politikernes oppmerksomhet. Mental Helse Hedmark og Sagatun Brukerstyrt Senter (Hamar) vil sikre at disse to viktige sakene også kommer på dagsorden i årets valgkamp, sier Løken.

I møtene vil man kreve klart svar fra representanter fra de ulike partiene om hvordan de vil prioritere folkehelse, forebyggende arbeid, rehabilitering, økonomiske prioriteringer og oppfølging og samarbeid med frivillig og ideell sektor.