Vil du hjelpe Mocci og Mari?

TRENGER HJELP: Stoppested Verden er blitt plukket ut til å delta i en undersøkelse om publikumsmangfold som aldri er utført i Norge tidligere. Daglig leder Mocci Ryen og arrangementssjef Mari Nøren Stenersen håper Hamars befolkning vil delta i undersøkelsen.

TRENGER HJELP: Stoppested Verden er blitt plukket ut til å delta i en undersøkelse om publikumsmangfold som aldri er utført i Norge tidligere. Daglig leder Mocci Ryen og arrangementssjef Mari Nøren Stenersen håper Hamars befolkning vil delta i undersøkelsen.

Norsk kulturråd ønsker å finne ut hva som gir økt mangfold blant publikum i norsk kulturliv og Stoppested Verden er en av ti kulturaktører som deltar. Men til dette trenger de din hjelp og nå håper Mocci Ryen og Mari Nøren Stenersen at Hamars befolkning vil delta i undersøkelsen.

DEL

En slik undersøkelse er aldri blitt gjort i Norge og det er ikke akkurat hvem som helst som er plukket ut til å delta: Norske teatret, Festspillene i Nord-Norge, Norsk Luftfartsmuseum, Kongsberg Jazz Festival, Transnational Arts Production, Nordic Black, BIT20, Ås internasjonale kultursenter og Kimen Kulturhus og Stoppested Verden utgjør de ti utvalgte deltakerne i dette kompetanseprogrammet «Effektstudier på publikumsmangfold», som ledes av Interkultur Drammen og med Kulturrådet, Norsk Publikumsutvikling og amerikanske Wolf Brown som partnere.

Eneste fra Innlandet

– Dette er ikke en undersøkelse som måler kvantitet, men effekt. Hva har du opplevd og hva har det ført til? Men du kan også svare selv om du ikke har deltatt på Stoppested Verden, forteller arrangementssjef for festivalen, Mari Nøren Stenersen.

Det er ikke Stoppested Verden som har utformet undersøkelsen, dette har de fått profesjonell hjelp til.

– Det er fagmiljøer i USA som har dykket dypt ned i Stoppested Verden-materien og laget undersøkelsen og vi er de eneste fra Innlandet. Dette er helt unikt og det betyr veldig mye for oss å få ta del i dette, sier Mocci Ryen som er daglig leder for festivalen.

Aldri dokumentert

Stoppested Verden har blitt arrangert 14 ganger og dratt til seg tusenvis av besøkende og nå håper Ryen og Nøren Stenersen å få hjelp fra så mange som mulig av disse.

– Undersøkelsen vil være tilgjengelig i hele januar og søker du opp Stoppested Verden på sosiale medier vil du finne den der. Det tar maks ti minutter å svare på den og vi vil bli veldig glade om folk tar seg tid til dette, sier Ryen.

– Etter 14 år med Stoppested Verden tror jeg at vi har fått en mer inkluderende region og jeg har inntrykk av at mange ønsker å dra lasset sammen med oss, men betydningen av festivalen har vi aldri fått dokumentert, sier hun videre.

– Sier litt om statusen

Enkelte av spørsmålene i undersøkelsen er også mulig å svare på selv om du aldri har deltatt på festivalen.

– Her er det spørsmål om Hamar som by. Hvor står vi når det gjelder mangfold? Hvordan ønsker vi at et samfunn skal være? I denne delen er det mulig å komme med ytringer, ønsker og håp, forteller Nøren Stenersen og Ryen som er stolte over å ha blitt en del av et så eksklusivt selskap som kulturrådet har plukket ut.

– Av de kulturaktørene som deltar i undersøkelsen er vi den eneste som ikke har ordinær drift. Det sier litt om den statusen Stoppested Verden har fått at en prosjektorganisasjon blir plukket ut til å være med på noe som aldri før har blitt utført i Norge, avslutter de.


Artikkeltags