– Kjøretøy er bare døde gjenstander, så menn og kvinner stiller helt likt, sier Emilie Slettmoen fra Vinstra.

24-åringen har etablert Slettmoens Transport med fire lastebiler i stallen.

175 sjåfører

Hun er på besøk hos Hagens Transport på Hamar. Sammen vil de sette søkelys på mangelen på yrkessjåfører i Innlandet.

Slettmoen etablerte firmaet i 2016, samtidig som hun gikk andre året på Høgskolen i Lillehammer, hvor hun tok en bachelor i administrasjons og ledelse.

– Jeg har alltid vært opptatt av kjøretøy og motorsport, så det ble naturlig for meg å satse på lastebil, forteller Slettmoen, som er daglig leder og nå har fire ansatte i firmaet sitt.

Hun hadde gjerne sett at de var flere.

– Det er et veldig fint yrke. Man styrer mye av hverdagen selv. Jeg håper også at flere jenter velger å ta utdanning som yrkessjåfør, sier Slettmoen.

Hun understreker at firmaet hennes ikke har slitt med å rekruttere sjåfører, men deler bransjens bekymring for framtidig rekruttering.

For i NAV årlige bedriftsundersøkelse anslår man at det vil være behov for 175 nye sjåfører i Innlandet om et år.

Daglig leder Kai Hagen hos Hagen Transport i Hamar merker at det er vanskelig å rekruttere arbeidskraft:

– Vi er veldig glade i å holde oss til sjåfører som kan norsk, men det er veldig vanskelig å få tak i folk. Biler må stå og vi må si nei til oppdrag, sier Hagen.

– Hvordan får dere tak i folk, da?

– Det er vanskelig å få noe respons på utlyste stillinger, så det går mye på å lete blant bekjentskaper.

– Hvis du skal reklamere litt for dette yrket, hva vil du si?

– Det er et flott og fritt yrke, hvis man er motivert til å kjøre bil. De tunge løftene er borte. Ved siden av oss står en bil som kan laste totalt 60 tonn. Alt går av seg selv. Man får håndtere mye bra utstyr i arbeidshverdagen, sier Hagen.

NAV har valgt å ha et søkelys på transportbransjen og har inngått en rekrutteringsavtale med Norges Lastebileier-Forbund som skal sørge for at bransjen lettere få tak i kompetent personell. Lignende avtaler er inngått med andre bransjer tidligere.

Men det er ikke bare transportbransjen som vil få problemer. I NAVs bedriftsundersøkelse for Innlandet 2019, hvor 1.151 bedrifter har svart (89 prosent svarprosent) på forventningene fra februar 2019 til februar 2020, sier 21 prosent at de vil øke bemanningen neste år, mens bare 11 prosent varsler at de vil nedbemanne. Resten vil holde bemanningen som før.

– Det indikerer en optimisme i arbeidsmarkedet. Og vi vet fra før av at det er lav ledighet i Innlandet, cirka to prosent, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Optimismen kan snu til fortvilelse. Bedrifter forteller om mislykkede forsøk på å få tak i kompetent arbeidskraft. For 18 prosent av bedriftene sier de har hatt rekrutteringsproblemer. Opp seks prosent fra i fjor.

Mange ender opp med å ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse enn det de søkte etter i utgangspunktet. For andre blir stillinger stående ubesatte.

– Kritisk for mange virksomheter, som ikke kan ta på seg oppdrag, sier Lien.

Likevel er Innlandet i bunnsjiktet i Norge når det gjelder rekrutteringsproblemer:

– Enten er det god balanse mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft, eller så er det en indikasjon på næringslivet i fylkene mangler vekst, innovasjon og nyetableringer, sier Lien.

Per fjerde kvartal 2018 var det registrert 177.100 sysselsatte med arbeidssted i Innlandet.

Her får du jobb

Her er de ti sektorene som oppgir å ha størst rekrutteringsproblemer i Innlandet, rangert rekkefølge:

1) Bergverksdrift og utvinning.
2) Transport og lagring.
3) Helse- og sosialtjeneste.
4) Overnattings- og serveringsvirksomhet.
5) Bygge- og anleggsvirksomhet.
6) Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting.
7) Trevarer.
8) Undervisning.
9) Elektrisitet, vann og renovasjon.
10) Jordbruk, skogbruk og fiske.

Her er de ti yrkene som det trengs flest folk, estimert behov i Innlandet neste år i parentes:

1) Helsefagarbeider (400).
2) Sykepleiere (225).
3) Elektrikere (225).
4) Lastebil- og trailersjåfører (175).
5) Kokker (150).
6) Tømrere og snekkere (125).
7) Andre sikkerhetsarbeidere (100).
8) Servitører (100).
9) Rørleggere og VVS-montører (75).
10) Frisører (75).