Gå til sidens hovedinnhold

Voksende jubilant med sterk lokal profil: – Når vi ansetter ser vi det som et stort pluss at man har tilhørighet til Innlandet

Norconsult i Torggata har vært leverandør av rådgivingstjenester for store prosjekter i 50 år og jubilanten ser ingen grunn til å dra i håndbrekket. Nå har bedriften 90 ansatte og sikter mot det gylne 100-tallet. Da må de også trolig på jakt etter nye lokaler.

Mye har skjedd siden Elliot Strømme etablerte seg på Hamar med et distriktskontor som var arbeidsplassen til tre personer. Da var det prosjektering i forbindelse med vassdrag som var primæroppgaven, men i løpet av en tiårsperiode ble fokuset flyttet til byggteknikk. Ved årtusenskiftet hadde firmaet som da het Berdal Strømme AS 17 ansatte og de første årene i det nye millenniet representerte et paradigmeskifte for bedriften. Brannteknikk, samferdsel, arealplan og landskap ble nye satsingsområder og fra 2012 styrket de sin egen posisjon ved å kjøpe opp mindre bedrifter med spesialkompetanse som IBR-elprosjekt AS, Aalerud AS og Bracon AS. Dermed økte også antall ansatte drastisk og ved utgangen av 2016 var det 61 som jobbet under Norconsults logo. De siste fem årene er miljø, akustikk, bygningsfysikk og geologi etablert som fagfelt og kontoret teller nå til sammen 90 ansatte. To til ventes inn og da får de trolig bli med på firmaets 50-årsfeiring som naturlig nok henger litt i lufta.

– En skikkelig markering står på agendaen og vi håper det blir mulig å gjennomføre det i overskuelig framtid, sier kontorleder Tom Sagbakken.

Stor lokal andel

Fellesnevneren for majoriteten av de ansatte er at de er ingeniørutdannet og for å finne jobb er det sjelden noen ulempe å trekke inn mot store byer når man har denne kompetansen. Dette er noe Norconsult ønsker å bremse.

– Når vi ansetter ser vi det som et stort pluss at man har tilhørighet til Innlandet. Dette er en bransje hvor det er en stor fordel med stabilitet og hos oss er det lav turnover. Vi ønsker at de herfra som drar ut for å ta høyere utdanning skal vite at det finnes muligheter for å få seg jobb på Hamar også, sier Sagbakken.

Det er helt i tråd med hvordan bedriften i sin tid faktisk så dagens lys. Da var det nemlig innlendinger bosatt i Oslo som ønsket seg tilbake til hjemdistriktet som etablerte Elliot Strømme AS.

Stolte over Mjøsparken

Fra starten var det gjerne kraftverk som ble prosjektert av det som nå heter Norconsult og etter hvert ble det mange oppdrag innen vann og avløp, både lokalt og spredt utover Østlandet. Etter hvert som firmaet tilegnet seg stadige bredere kompetansefelt forandret også oppdragene litt karakter. Bygg og anlegg utviklet seg etter hvert til å bli et kjerneområde for Norconsult som ble hentet inn både for byggingen av Lysgårdsbakken på Lillehammer og til utbedringen av Holmenkollen.

– Dette med hoppanlegg har vel blitt en nisje for oss og det er viktig å ha noen slike områder hvor vi er best, sier bygg- og anleggsingeniør Ole Morten Bekkevold.

Et annet oppdrag som gjør seg godt på CV-en er, foruten byens kulturhus, Mjøsparken i Brumunddal. Her hadde Norconsult bukten og begge endene på oppdrag fra Ringsaker kommune.

– Dette var et veldig spesielt oppdrag for oss for det er sjelden vi jobber med så store prosjekter. Her hadde vi landskapsarkitekter som var tungt inne og vi var med fra A til Å. Når vi nå ser at Mjøsparken er blitt et landemerke i Innlandet og at parken brukes utrolig mye blir vi selvfølgelig litt stolte over å ha vært med på dette, sier Sagbakken.


Godt 2020

For mange næringer var 2020 et år de helst ville sette en rød strek over, men Norconsult klarte selv gjennom «annerledesåret» å få pila til å peke riktig veg. Omsetningen i fjor ble på om lag 140 millioner.

– Det har vært litt svingninger i markedet siden vi begynte, men for vår del har det vært overskudd hele vegen. 2020 ble faktisk et av de beste årene noensinne, forteller Sagbakken som understreker at tilholdssted på Hamar på ingen måte er noen ulempe.

– Vi på innlandet har et godt rykte og med ny E6 og etter hvert ny jernbane ligger vi godt plassert geografisk. Slik drar også med seg investeringsvilje, sier han.


Fokus på miljø

Omstillingsevne er helt avgjørende for å kunne levere gode resultater både fysisk og økonomisk og her er Norconsult blant de beste i klassen. Noe av det de har måtte tenke på de siste årene er miljø og bærekraft, men på dette området ønsker de ikke bare å være lydige tjenere som gjør det de blir pålagt. De ønsker å sette standarden. «Vår mulighet til å påvirke næringen til en mer bærekraftig utvikling ligger i de rådene vi gir.» står det på deres hjemmeside.

– Det har heldigvis blitt mer og mer fokus på dette med miljø, og vi har krav om å tenke bærekraft i hvert prosjekt. Tidligere har de blitt pratet mye om miljø, men nå skjer det. Da er det en veldig stor fordel å ha alle fagfelt samlet på huset slik at vi kan dra veksel på hverandre. Her er det aldri lang veg for å få gode råd og det er bra for helheten i prosjektene vi driver med, sier Sagbakken.

Og etter hvert blir det altså flere å spørre til råds i firmaet.

– Det er vanskelig å gi noe eksakt tall, men i løpet av noen år bør vi bikke 100 ansatte. Da spørs det om vi ikke må kikke etter nye lokaler for det begynner allerede å bli trangbodd her, avslutter han.